Knjižnično nadomestilo je oblika podpore, ki jo pisatelji, prevajalci, ilustratorji in avtorji s področij glasbe, filma in fotografije prejemajo za brezplačno izposojo svojih del v splošnih knjižnicah. Dobijo jo v obliki denarnega prispevka glede na število izposoj svojih del in prek podeljevanja delovnih štipendij. Denimo v primeru izvirnih monografskih publikacij je spodnja meja za pridobitev nadomestila 800 izposoj, v primeru prevajalcev 4000 izposoj, v primeru ilustratorjev 1000.

Aprila je odločbe o knjižničnem nadomestilu vsako leto prejelo okoli 700 upravičencev, maja in junija pa so jim ga izplačali. A letos, kot kaže, ne bo tako. Javna agencija za knjigo (JAK RS) je namreč od kulturnega ministrstva prejela dopis, naj se faze postopkov aktualnih razpisov (odpiranje, dopolnjevanje vlog, ocenjevalni postopki komisij…), ki so jih ministrstvu posredovali do 23. marca, vodijo le do priprave odločb. »Izdajo odločb zadržite do nadaljnjega…« so še sporočili z ministrstva.

Ustavljena izplačila

V javnem pismu so zato mnogi avtorji opozorili, da je v času, ko so kulturniki posebno ranljivi, »vsako zmanjšanje zasluženega plačila ali zamik pri izplačilu že zasluženega za lansko izposojo v knjižnicah prava katastrofa in grožnja za obstoj«. Skrbi jih, da se bo ob čakanju na rebalans proračuna, ki naj bi bil sprejet najkasneje v septembru, plačilo zamaknilo za najmanj pol leta. JAK zato pozivajo, da priporočilu ministrstva ne sledi in nemudoma izda odločbe.

Pisatelj in prevajalec Andrej E. Skubic poudarja, da je v času krize s koronavirusom zaustavitev izplačil knjižničnega nadomestila in tudi priprave razpisa za štipendije katastrofalna, »to je bila vsaj ena bilka, ki nam pomaga preživeti že sicer, kaj šele v razmerah te krize«. Tu ne gre za kakšno dobrohotno pomoč države: »Knjižnično nadomestilo deluje kot neke vrste nujni finančni amortizer, ki na račun minulega dela zagotavlja stabilnost v razmerah nerednih izplačil honorarjev, in ta bodo v naslednjih mesecih še bolj problematična. Zelo dobrodošlo je, da se v tem času nekaterim ponuja solidarno podporo, nelogično pa, da bi se drugim odvzelo ali zaustavilo izplačilo že zasluženega.«

Da je upala, da gre za novo v seriji lažnih novic, dodaja tudi ilustratorka Hana Stupica: »Brez v tem času še posebej nujnega nadomestila bodo ostali avtorji, s katerimi so in še bodo rasle mnoge generacije. A očitno je nekaterim za to vseeno.«

Potrebujejo zeleno luč ministrstva

Tudi na JAK zagovarjajo stališče, da v tem primeru ne gre za klasični transfer v smislu javnih razpisov, temveč za sporočilo o pravici do plačila že opravljene storitve. »Ker pa smo pri črpanju denarja odvisni od sprotnih izplačil ministrstva, moramo dobiti nedvoumno zeleno luč, da te odločbe lahko izdamo,« pojasnjuje direktorica agencije Renata Zamida. Glede na poslana priporočila ministrstva zdaj čakajo nadaljnja navodila v situaciji, ki zbuja številne nejasnosti.

Od ministrstva potrebujejo tudi zagotovilo, da se znesek za nadomestila ne bo znižal. »Glede na napovedan rebalans bi se to lahko zgodilo, to pa bi pomenilo, da bi morali avtorji, če bi mi odločbe izdali 'prehitro' in bi ministrstvo znesek naknadno nižalo, preveč izplačana sredstva celo vračati.«

Znesek, predviden za knjižnična nadomestila za leto 2020, sicer znaša 952.632 evrov, od tega je polovica namenjena neposrednim izplačilom, torej 476.316 evrov, polovica pa štipendijam za ustvarjalnost; razpis bodo objavili takoj, ko bo mogoče. Na JAK apelirajo, naj kulturno ministrstvo finančno ne posega v omenjene pravice, ki se uveljavljajo za leto 2019. Odziva kulturnega ministrstva do zaključka redakcije nismo prejeli.