- Kacin: Po številu okuženih na prebivalca je Slovenija v sredini držav EU. Naša krivulja okužb je na občutljivi meji, lahko se obrne navzgor ali navzdol.

- Cigler Kralj: Nekatere predloge sindikatov podpiramo in jih bomo vključili v naše predloge smernic, ki jih bomo posredovali naprej. Med njimi: Brezposelnim se da možnost koriščenja kriznega nadomestila za čas brezposelnosti. To nadomestilo ne bo izhajalo iz preteklih pravic in pretekle plače.

- Jerkičeva: Sindikati nismo zadovoljni, da socialni dialog ne teče. Kategorično smo zavrnili možnost poseganja v zakonodajo brez dialoga. Sindikati zahtevamo, da se o delavskih pravicah brez sindikatov ne odloča.

- Jerkičeva: Dodatek za delavce v zasebnem sektorju v višini 200 evrov je obvezen.

- Kacin: O tem, katere dele gospodarstva namerava vlada najprej zagnati, bo v kratkem spregovoril premier Janez Janša. Predstavil bo pogled vlade in pojasnil, do kod smo prišli pri tem usklajevanju.

Posnetek prenosa si lahko ogledate tukaj:

Cigler Kralj: Nekatere predloge sindikatov bomo upoštevali

Ministrstvo za delo podpira več predlogov sindikatov za drugi protikoronski sveženj, med njimi tudi krizno nadomestilo za brezposelnost in pomoč prezrtim skupinam, je povedal Cigler Kralj. Jerkičeva pa je med drugim ponovila predloga za prepoved višanja cen osnovnih življenjskih potrebščin in znižanje DDV nanje.

Med sindikalnimi predlogi, ki jih podpirajo, je po Cigler Kraljevih besedah t. i. krizno nadomestilo za čas brezposelnosti za vse, ki bodo v času krize ostali brez dela. To nadomestilo ne bo izhajalo iz pretekle plače in ne bo upoštevano v nobenih pravicah, odmerjenih po krizi, pripadlo pa bo torej tudi tistim, ki jim sicer po zakonu o urejanju trga ne bi. Poleg tega ministrstvo podpira izenačitev zaposlenih v javnih in zasebnih socialnovarstvenih zavodih oziroma domovih za starejše, saj so vsi enako obremenjeni.

Minister je na podlagi predlogov sindikatov napovedal tudi razširitev pomoči na skupine ranljivih posameznikov, ki jih prvi protikoronski zakon ni zajel.

Na predlog delodajalcev in sindikatov bodo, tako Cigler Kralj, razrahljali tudi v mega zakonu predvideno možnost sedemdnevne vrnitve čakajočih na delo, tako da ne bo več nujno, da bo šlo za zaporedne dneve, saj bo v nekaterih podjetjih lahko dela denimo manj.

Pomanjkljiva navodila glede kriznih dodatkov za delo v neugodnih pogojih

Poleg popravkov, ki jih je izpostavil minister, je Jerkičeva omenila spornost določbe, po kateri je mogoče delavce na čakanju napotiti na delo v kmetijstvu, nekonsistentnost pri stečajni zakonodaji ter pomanjkljiva navodila glede kriznih dodatkov za delo v neugodnih pogojih. Glede slednjih jih v javnem sektorju moti, da lahko o višini določajo predstojniki, v zasebnem sektorju pa se bojijo, da jih delodajalci ne bodo izplačevali.

Sindikati so ob tem podprli idejo subvencioniranja skrajšanega delovnega časa po avstrijskem modelu, saj bodo tako delovna mesta dodatno zavarovana. Hkrati so se zavzeli za oblikovanje posebnega sklada za delavce na čakanju z obveznostjo izobraževanja.

Nadzor nad izplačevanjem nadomestil za čakanje na delo bi moral po njihovem mnenju prevzeti Zavod RS za zaposlovanje, saj se pogosto dogaja, da »znajo delodajalci nadomestila od države pobrati, na drugi strani pa delavci nemoteno delajo«.

Jerkičeva se je znova zavzela še za predlog za zmanjšanje DDV na osnovne življenjske potrebščine in zamrznitev njihovih cen, ki zdaj »letijo v nebo«.

Gantar ob svetovnem dnevu zdravja izpostavlja dostopnost zdravstva

Ob današnjem svetovnem dnevu zdravja je Gantar opozoril, da je zdravstvo v zadnjih letih napredovalo, a ostaja pred številnimi izzivi. Kot enega večjih prepoznava dostopnost zdravstva. »Lahko smo zadovoljni, da smo v Sloveniji vztrajali na zdravstvenem sistemu, ki temelji na javnem zdravju, ki je namenjeno množicam,« je opozoril. Dodal je, da javna mreža v trenutni situaciji zmore zadovoljevati osnovne potrebe na zdravstvenem področju.