»Mestna uprava Kranj in Osnovno zdravstvo Gorenjske javnost obveščata, da začenjajo pripravljalna dela s postavljanjem gradbišča za rušenje objekta nekdanje reševalne postaje na Gosposvetski ulici v Kranju. Dela pri rušenju objekta in ureditvi zemljišča naj bi se po načrtu zaključila do konca marca,« so sporočili z MO Kranj.

Ta teden so delavci že zavihali rokave in začeli prostore nekdanje reševalne postaje prazniti. V zabojnike so metali vse, kar je bilo v notranjosti objekta. Le-ta je, kot so nam pojasnili v kabinetu kranjskega župana, že dlje časa prazen, neuporaben in dotrajan, zato je načrtovana njegova odstranitev. »Nadaljnjo pozidavo na tem območju sicer predvideva občinski podrobni prostorski načrt (OPPN), in sicer za objekt za zdravstveno dejavnost, vendar trenutno gradnja na tem območju še ni predvidena. Območje se bo za zdaj še naprej uporabljalo za parkiranje službenih vozil Osnovnega zdravstva Gorenjske in Zdravstvenega doma Kranj,« so še dodali v kabinetu župana. pe