»V evropskem merilu smo mnogo premajhni, da bi lahko konkurirali z množično proizvodnjo, tako da bi morali posvetiti več pozornosti prav inovacijam, kajti tukaj smo lahko v vrhu. Na področju zdravstvene informatike smo vezani na zakonodajo in regulativo, kar pa velja za večino področij,« je povedala Mirjam Kerpan Izak, direktorica podjetja List, ki vodi ekipo že od leta 2008, prej je bila dolga leta vodja razvoja. Že več kot 30 let se razvija tudi njihov najpomembnejši produkt, program Hipokrat, ki ga uporablja zdravstveno osebje v vseh segmentih zdravstva.

Še več dodane vrednosti

Zdravstvena informatika je bila leta 1989 skorajda izstopajoča novost, danes je seveda samoumevna. »Trenutno je naša energija usmerjena v pripravo nove generacije programa Hipokrat. Na področju zdravstvene informatike na splošno največ pozornosti namenjamo digitalizaciji procesov v zdravstvu, kjer krmarimo med zakonskimi zahtevami, željami uporabnikov in optimizacijo lastnega dela. Prenovili smo nekaj kliničnih modulov in razvili kar nekaj povezav z različnimi aparati,« načrte razkriva Kerpan-Izakova. Dodaja, da je v majhnem podjetju treba stalno delati za optimizacijo delovnih procesov, saj lahko le tako pridobijo čas za stvari, ki prinašajo dodano vrednost. Dodana vrednost je tudi, da so se v kategoriji mala podjetja ponovno uvrstili med finaliste izbora najboljših zaposlovalcev v okviru projekta Zlata Nit, v katerem sodelujejo že desetič.

Inovacije niso samo domena velikih

Podjetje List ima 16 zaposlenih, polovica je žensk, torej sodi med majhna podjetja, vendar jih velikost oziroma majhnost nikakor ne ovira, da ne bi skrbeli za napredek in inovacije, čeprav procesi delujejo bistveno drugače kot v majhnih kolektivih. »Velika podjetja imajo na voljo več kadrovskih resursov in finančne podpore, ki so lahko namenjeni izključno raziskovalni dejavnosti in inovacijam. V manjših podjetjih posebnih oddelkov za to nimamo, so pa miselnost zaposlenih, vizija podjetja in želja po dokazovanju tiste, ki nas vsakodnevno in pri vseh opravilih ženejo k stalnemu napredku. Spodbujajo nas tudi želje in potrebe naših uporabnikov, da stalno iščemo nove in inovativne rešitve, ki bi zdravstvenemu osebju omogočale strokovne rešitve in več časa za paciente,« je povedala Kerpan-Izakova. Pravi, da v razvojnem oddelku sledijo vsem tehničnim novostim, zelo pomembna je tudi izmenjava izkušenj, dnevni brainstorming, ki pripelje do novih idej. Brez načrtovanja dela v razvoju ne gre, saj mora biti odstopanje med načrtovanim in realiziranim obsegom dela čim manjše. »Organizacijo se trudimo izboljšati s čim več konstruktivne komunikacije, avtomatizacijo in optimizacijo procesov, izobraževanjem uporabnikov našega programa, ki jim omogoča bolj samostojno delo. Odlikuje nas tudi široko vsebinsko znanje na področju zdravstvene informatike in vse zakonodaje ter regulative na tem področju. Od leta 1996 imamo certifikat sistema kakovosti ISO 9001, ki ga vsako leto obnovimo,« opisuje njihovo delo Kerpan-Izakova, ki je prepričana, da je v majhnem podjetju zelo pomembno dobro vzdušje med zaposlenimi. Vsak se mora na delovnem mestu dobro počutiti, da lahko razvije vse svoje potenciale. Seveda so motivacijski vzvodi pri vsakem zaposlenem različni in te je treba prepoznati.