Smernike smo včasih po domače imenovali žmigavci, danes pa v zakonu o pravilih CP velja izraz utripalke. V 42. členu (sprememba smeri in premiki z vozilom) je v 2. odstavku določeno, da mora voznik vsako svojo namero o spremembi smeri vožnje pravočasno in nedvoumno nakazati z utripalkami, če jih vozilo nima, za to uporabi ustrezno ravno odročeno roko. Če tega ne upošteva, je za voznike motornih vozil predpisana globa 120, za vse druge, ki ne potrebujejo za vožnjo vozniškega dovoljenja, pa 40 evrov. Uporabo utripalk določa tudi 43. člen, ko moramo pri vzvratni vožnji vklopiti varnostne utripalke, globa za to je 40 evrov.

Prepričan sem, da to vse vemo in tudi razumemo, kaj je sprememba smeri, tako nam pri vožnji naravnost o tem ni treba obveščati drugih. Obstajajo dileme na prednostnih cestah, kjer je njihov potek v levo ali v desno z izgovorom »saj grem po prednostni cesti«. Če gremo naravnost, ni treba uporabiti utripalk, če pa sledimo prednostni cesti, ki poteka levo ali desno, oziroma vedno, ko spremenimo smer, pa smo jih dolžni uporabiti. V križiščih vsakič, ko zavijamo, ravno tako uporabimo ustrezne utripalke, tudi v krožiščih, kjer je razlika edino vstop, pri katerem jih ni treba uporabiti. V nadaljevanju jih nato ob vsakem premiku na pasovih, v levo ali nazaj v desno, ter pred izstopom moramo. Tu moramo le biti pozorni, da nismo prehitri ali prepozni. Na mestnih dvo- ali večpasovnicah vsak premik zahteva utripalke. Pri prehitevanju ob prepoznavi vseh drugih pogojev za varnost pravočasno vklopimo utripalke, ne šele, ko začnemo spreminjati smer. Na avtocesti ravno tako. Priporočam vklop utripalk, ko ste še na svojem pasu, naj utripnejo 2-krat ali 3-krat, nato pa umirjeno v spremembo. Zavedati se je treba visokih hitrosti vseh vozil, še zlasti tistih, ki nas dohitevajo, saj jih na tak način dokaj pravočasno obvestimo o naši nameri. Sam vklopim utripalke tudi vedno, ko se vračam na svoj desni pas. Če je nekdo hitrejši za menoj, tako že ve, da mu bom sprostil pot. Utripalke in njihova uporaba je za nekoga lahko težava in predstavlja kar zahtevno veščino. Za lažjo in enostavnejšo uporabo je ravno tehnika drže volana 15 do treh tista, ki poenostavi uporabo. Čim so roke na volanskem obroču drugje, moramo z levo roko že iskati vzvod utripalk, kar pa je že moteči element. Posebno v krožiščih hitrost oteži ustrezen in pravočasen vklop, če smo prehitri, jih sploh nimamo časa vklapljati, to pa prinese težave najprej nam, nato pa še drugim. Moram omeniti še uporabo telefona med vožnjo, ki dodatno povzroča težave tudi pri vklapljanju in izklapljanju utripalk, enako vsi drugi moteči elementi.