STO intenzivira aktivnosti na bližnjih evropskih trgih, v katere vlaga 83 odstotkov vseh sredstev. Aktivnosti za povečanje števila gostov iz ključnih in ostalih evropskih trgov izvajajo v sodelovanju s slovenskim turističnim gospodarstvom in v podporo njihovim tržno-promocijskim aktivnostim, so zapisali na svojih spletnih straneh.

Na sestanku bo govora o ukrepih za zmanjšanje vpliva virusa na turizem

Med ukrepi so na STO izpostavili tudi spremembo termina izvedbe t. i. roadshowa na Kitajskem (jeseni namesto aprila) in redno obveščanje slovenskega turističnega sektorja. S predstavniki slednjega je STO za prihodnji teden sklicala tudi sestanek, na katerem želijo skupaj preučiti možne posledice koronavirusa za slovenski turizem ter opredeliti ukrepe in aktivnosti za zmanjšanje njegovega negativnega vpliva tako na strani STO kot na strani turističnega gospodarstva.

Poleg tega so odprti razpisi STO za sofinanciranje promocijskih aktivnosti turističnih podjetij in vodilnih turističnih destinacij v letu 2020 ter povabilo potovalnim agencijam in organizatorjem potovanj k prijavi trženjskih aktivnosti na izbranih tujih trgih v letu 2020, kjer turistična podjetja in vodilne destinacije lahko prijavijo promocijske aktivnosti na tistih trgih, ki so jim glede na dane razmere najpomembnejši, so spomnili v organizaciji.

Na vplive virusa opozarja tudi družba Postojnska jama

STO je tudi v stalnem stiku s ključnimi mednarodnimi institucijami v turizmu, kot sta Evropska potovalna komisija in Svetovna turistična organizacija, s katerimi se usklajuje glede ocene vplivov izbruha virusa na globalni in evropski turizem.

Slovenija je po navedbah STO med kitajskimi turisti vse bolj priljubljena destinacija, kar kaže tudi visoka rast števila kitajskih gostov in njihovih prenočitev v slovenskem turizmu v zadnjih letih.

Na že opazne vplive koronavirusa so v preteklih dneh opozorili tudi nekateri turistični delavci. Na STO so se med drugim obrnili v družbi Postojnska jama, saj je naloga organizacije po besedah direktorja družbe Marjana Batagelja skrbeti za promocijo in normalne turistične tokove. »Zdaj teh normalnih turističnih tokov nimamo in se sprašujemo, kakšno bo njihovo ukrepanje v tej situaciji.«