Kot je povedal predsednik Konfederacije sindikatov Slovenije Pergam Jakob Počivavšek, predlog dopolnitev pokojninskega zakona po mnenju ESS odpira nekatera vprašanja, ki bi jih bilo smiselno reševati v okviru celovite pokojninske reforme, glede katere še vedno deluje pogajalska skupina.

Počivavšek: Predlog je problematičen, čeprav všečen

V razpravi je bilo po njegovih besedah slišati opozorila, da predlagane spremembe izenačujejo dve skupini ljudi, ki nista v enakem položaju. Po predlogu bi namreč izenačili pravice tistih, ki so v obdobju do konca leta 2012 čas vojaščine in študija dokupili kot pokojninsko dobo, s tistimi, ki se jim je doba prostovoljne vključitve v pokojninsko zavarovanje priznala kot pokojninska doba brez dokupa.

Glede predloga novele zakona o dohodnini so sindikati opozorili, da predlog ne predlaga rešitve za nadomestitev izpada davčnih prihodkov zaradi višje splošne dohodninske olajšave. »S tega vidika je predlog problematičen, čeprav všečen,« je dejal Počivavšek.

V SDS predlagali zvišanje neto plač z davčno razbremenitvijo

V SDS so predlagali, da se neto plače zvišajo z davčno razbremenitvijo, in sicer z zvišanjem splošne dohodninske olajšave na višino, ki je enaka višini denarne socialne pomoči, ki jo prejme odrasla oseba.

Ocenjujejo, da bi zvišanje splošne dohodninske olajšave s 3500 na 4826 evrov pomenilo izpad prihodkov v državnem proračunu v višini okoli 190 milijonov evrov. Vendar obenem ocenjujejo, da bo dejanski izpad prihodkov za državni proračun bistveno manjši oziroma ga sploh ne bo, saj se bo večina zvišanj neto plač delavcev zaradi višje splošne dohodninske olajšave prelila v potrošnjo, prek potrošnje oziroma večjih prihodkov od davka na dodano vrednost pa se bo izničil učinek zvišanja splošne dohodninske olajšave.

Na vprašanje nadomestitve izpada so po Počivavškovih besedah opozorili tudi delodajalci, ki pa podpore predlogu novele niso odrekli. Tako ESS ni sprejel enotnega sklepa.