Med prijavljenimi podjetji smo določili po sedem finalistov v vsaki velikostni kategoriji. Na uvrstitev so vplivali povprečje rezultatov iz vprašalnika med zaposlenimi in uspešnost, merjena s kazalnikom BSX (Bisnode Success Index), ter nekateri drugi javno dostopni podatki iz baze Bisnode Gvin. Ta omogoča celovit vpogled v položaj podjetij na slovenskem trgu. Toda bolj kot številke so za zlatonitnike pomembni kakovostni odnosi, ki so tudi sicer ključnega pomena za rast in uspeh podjetja oziroma organizacije. Na vprašalnik o kakovosti odnosov sta odgovorila 4802 zaposlena, 1255 (26,1 odstotka) jih je na anketo odgovarjalo v pisni obliki, 3547 (73,9 odstotka) pa elektronsko, prek spleta. Vsa sodelujoča podjetja imajo možnost pridobiti osnovno ali poglobljeno poročilo.

Trije novinci, nekaj dolgoletnih partnerjev

Veseli nas, da so letos med finalisti trije novinci – podjetja Pomgrad, EKWB in Medius, prav tako smo ponosni, da v vsaki od kategorij najdemo Zlati niti zvesta podjetja, ki projektu zaupajo vrsto let. Med malimi podjetji velja izpostaviti podjetji List in Intera, ki se letos v projekt vključujeta desetič oziroma enajstič, med srednje velikimi Špico International in Lotrič Meroslovje, ki sta v izboru desetič, med velikimi pa Plastiko Skaza, ki se umešča devetič. Vsak petek vse do zaključnega dogodka Zlata nit, ki bo 26. marca, bomo v rubriki Zaposlitve in kariera predstavljali zgodbe 21 finalistov. Z izpostavljanjem najboljših praks na področju zaposlovanja želimo vplivati tudi na bolj dinamičen razvoj delovnih mest in prispevati k večji konkurenčnosti slovenskega gospodarstva.