Kot kaže danes objavljeno letno poročilo vlade, se življenje aboriginov le počasi izboljšuje, še posebej, ko gre za vprašanje zaposlovanja, pismenosti, smrtnosti otrok in pričakovane življenjske dobe. Cilj za polovico zmanjšati razkorak z ostalim prebivalstvom na teh področjih ni bil uresničen, poročajo tuje tiskovne agencije.

Od sedmih ciljev uresničena samo dva

Morrison je v parlamentu izpostavil, da sta bila doslej uresničena samo dva od sedmih glavnih ciljev. Več otrok kot kdajkoli prej se je šolalo na osnovni in srednji stopnji, vendar pa je njihova prisotnost pri pouku še vedno daleč za drugimi.

Vlada si je leta 2008 zadala sedem glavnih ciljev za zmanjšanje neenakosti in izboljšanje življenja aboriginov, ki predstavljajo nekaj več kot tri odstotke od več kot 24 milijonov prebivalcev Avstralije. Takrat je premier Kevin Rudd izrekel zgodovinsko opravičilo aboriginom zaradi stoletja krivic in sprožil pobudo z naslovom Premagovanje vrzeli, v okviru katere vlada v istoimenskih letnih poročilih ugotavlja doseženo.

Veliko slabša kakovost življenja aboriginov od državnega povprečja

Letošnje poročilo kaže, da je pričakovana življenjska doba aboriginov okoli osem let nižja od državnega povprečja. Možnost, da bodo njihovi otroci umrli pred petim letom starosti, je dvakrat večja, da bodo končali v zaporu, pa 25-krat večja.

Poročilo tudi kaže, da je bila leta 2018 zaposlenost med aborigini okoli 49-odstotna, medtem ko je bila med ostalimi prebivalci 75-odstotna.

Morrison: Da njihovi otroci nimajo enakih možnosti je »nacionalna resnica in sramota«

Morrison je to, da otroci aboriginov nimajo enakih možnosti kot drugi avstralski otroci, označil »za nacionalno resnico in sramoto«.

»V zadnjih desetletjih naš pristop z vrha navzdol, v smislu 'vlada ve najbolje', ni prinesel izboljšav, ki jih potrebujemo vsi. Rezultati niso dovolj dobri,« je dejal Morrison.

Aborigini so najbolj zapostavljena skupina prebivalstva v Avstraliji. Konec 18. stoletja, ko so tja prišli britanski naseljenci, naj bi jih bilo še kakšen milijon, danes jih je manj kot pol milijona. So tudi najrevnejša skupina prebivalstva v državi. Njihova kultura je medtem ena najstarejših še živih kultur na svetu. So potomci prvih ljudi, ki so pred 75.000 leti zapustili Afriko.