Družba Bežigrajski športni park je v okviru pridobivanja gradbenega dovoljenja po integralnem postopku pridobila mnenje Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije. S tem je naredila družba korak naprej na poti do gradbenega dovoljenja.

Kot je za STA povedala svetovalka uprave družbe Bežigrajski športni park Anja Markovič, čakajo na še eno mnenje pristojnih mnenjedajalcev, nato pa bo ministrstvo za okolje in prostor javno razgrnilo vso dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja. Javna razgrnitev bo trajala en mesec.

Spomnimo, zavod za varstvo kulturne dediščine je družbi Bežigrajski športni park maja 2008 izdal kulturnovarstveno soglasje za projekt na območju Plečnikovega stadiona. Toda ker družba Bežigrajski športni park gradbeno dovoljenje zdaj pridobiva po določilih novega gradbenega zakona, so se morali varuhi kulturne dediščine znova opredeliti do projekta in izdati mnenje, kot to zahteva zakon.