Osnutek novega odloka o zbiranju komunalnih odpadkov je danes v ljubljanskem mestnem svetu uspešno prestal prvo branje. Večina svetnikov ga je namreč podprla kljub pomislekom posameznih svetnikov, da ima osnutek nekatere pomanjkljivosti, oziroma nestrinjanju s predvidenimi določbami odloka o zbiranju komunalnih odpadkov.

Predlagali umik točke z dnevnega reda

Klub samostojnih svetnikov, ki ga sestavljajo Maša Kociper (Stranka Alenke Bratušek), Katja Damij (Lista Marjana Šarca) in Dragan Matić (Stranka modernega centra), je županu Zoranu Jankoviću predlagal, naj osnutek odloka umakne z dnevnega reda današnje seje. Pojasnili so: »Odloki, ki jih sprejema mestni svet Mestne občine Ljubljana, morajo biti usklajeni s predpisom in morajo biti določni, nedvoumni oziroma jasni, tako da so občanom njihove dolžnosti in pravice v zvezi s področjem, ki ga odlok ureja, jasne in predvidljive.«

Ker ima po presoji trojice svetnikov osnutek, ki ga je pripravil oddelek za gospodarske dejavnosti in promet, določene pomanjkljivosti, se jim je zdelo najbolj primerno, da ga na oddelku najprej popravijo. Matić je denimo omenil, da osnutek odloka ne določa, na koliko prebivalcev morajo biti postavljene zbiralnice ločenih frakcij, kako pogosto se zbirajo nevarni odpadki in v kolikšnem času po odvozu odpadkov morajo občani z odvzemnega mesta umakniti svoje zabojnike.

Janković je zavrnil umik točke z dnevnega reda seje, a se je strinjal, da so bile nekatere pripombe samostojnih svetnikov na mestu, in predlagal, da jih pripravljavci odloka upoštevajo pri pripravi končnega predloga odloka o zbiranju komunalnih odpadkov. Tudi pripombe drugih svetnikov, ki so danes razpravljali o tem osnutku, je Jankovič večinoma označil za konstruktivne in upravičene.

Kociprova: Videonadzor bo prinesel več reda

Svetnica SDS Iva Medved je opozorila, da osnutek sicer še vedno občanom daje možnost, da enkrat na leto pri VOKA Snaga naročijo odvoz kosovnega odpada, vendar pa ne opredeljuje, ali bo ta enkratni odvoz kosovnega odpada še naprej brezplačen, kot je bil doslej.

Četverico svetnikov Levice je najbolj zmotila prepoved brskanja po zabojnikih in odnašanja kosovnih odpadkov s prevzemnega mesta. Osnutek namreč za takšna dejanja predpisuje globo v višini 400 evrov. Asta Vrečko je izpostavila, da bi ti prepovedi morali odstraniti iz odloka, saj bodo ljudje, ki so zaradi osebnih okoliščin primorani brskati po smeteh, zaradi tega stigmatizirani in še bolj potisnjeni na rob družbe. »Tisti, ki brskajo po zabojnikih ali kosovnih odpadkih, to najbrž delajo iz nuje. Tudi mestna občina naj raje odpravlja vzroke, zaradi katerih pride do takšnih ravnanj, ne pa da sankcionira tiste, ki so to primorani početi,« je pojasnila Vrečko.

Njeno strankarsko kolegico Urško Honzak pa je zaskrbelo, ker člen o možnosti uvedbe videonadzora ni natančneje definiran in pušča veliko vprašanj odprtih. Kociprova po drugi strani je prepričana, da bo uvedba videonadzora prinesla več reda na tem področju, še vedno pa je skeptična, kako bo občini uspelo učinkovito nadzirati pravila novega odloka, saj je bilo že v preteklosti težko zagotoviti nadzor.

Kociprova pa je svetnikom Levice očitala populizem, češ da »iz vsake najmanjše zadeve naredijo ideološko vprašanje par excellence«. »Zagotavljam, da na podlagi tega člena noben revež, ki bo dvignil pokrov zabojnika, ne bo sankcioniran,« je zaključila Kociprova.