Sadek je pojasnil, da je petkovi odločitvi botrovala izjava ministra za kulturo Zorana Pozniča na seji odbora za kulturo pred dobrim tednom. Poznič je namreč povedal, da sta se kulturno ministrstvo in ljubljanska občina ustno dogovorila, da bo občina Zgodovinski arhiv Ljubljana pustila v sedanjih prostorih na Mestnem in Ciril-Metodovem trgu, dokler ministrstvo ne zagotovi novih prostorov arhivu. Ministrstvo namerava sicer za Zgodovinski arhiv Ljubljana zgraditi nove prostore ob Kvedrovi cesti. Tam ima država slabih 4000 kvadratnih metrov veliko parcelo, za katero je arhiv že dal izdelati projektno dokumentacijo. Minister je na seji odbora za kulturo po Sadekovih besedah zagotovil, da je država v proračunu za projekt namenila šest milijonov evrov. Vodja občinskega oddelka za ravnanje z nepremičninami Simona Remih je v odgovoru na svetniško vprašanje potrdila, da je občina vsekakor »pripravljena podaljšati rok za izselitev, če bo ministrstvo za kulturo podalo konkretno rešitev z ustreznimi časovnimi okviri za zagotovitev novih prostorov Zgodovinskega arhiva Ljubljana«.

»Dogovor med občino in ministrstvom je treba še formalizirati,« je dejal Sadek. Po njegovem mnenju je predlagana rešitev najbolj smiselna. Zgodovinskemu arhivu se tako ne bo treba že letos seliti v začasne prostore in nato še enkrat v novo stavbo na Kvedrovi.