Direktor Zgodovinskega arhiva Ljubljana Mitja Sadek je z javnim pismom opozoril, da je Mestna občina Ljubljana arhivu odpovedala pogodbo o najemu prostorov v mestni hiši in v sosednji stavbi na Ciril-Metodovem trgu 21. Sadek je pojasnil, da arhiv nima dovolj časa, da bi našel primerne prostore, kamor bi lahko preselili dragoceno arhivsko gradivo, ki ga hranijo.

Sadek je dejal, da so bili o odpovedi pogodbe obveščeni maja letos in da jim je občina rok za izselitev dala do junija prihodnje leto. Po njegovi oceni to ni dovolj časa, zato ga skrbi, da bi bil zaradi prisilne izselitve arhiv primoran najeti neprimerne prostore, kjer bi bilo arhivsko gradivo neprimerno spravljeno. Na občinskem oddelku za ravnanje z nepremičninami so zagotovili, da »načeloma za brezplačno uporabo prostorov velja krajši, trimesečni rok za izselitev. Ravno zaradi specifičnosti zadeve smo na Mestni občini Ljubljana podaljšali rok za izselitev.«

966,61 kvadratnega metra prostorov

Na oddelku za ravnanje z nepremičninami so povedali, da občina ni ustanoviteljica Zgodovinskega arhiva Ljubljana in da zato nima zakonske obveznosti za zagotavljanje prostorov za njihovo delovanje. Medtem ko Sadek pravi, da je takoj po prejemu odpovedi pogodbe obvestil ministrstvo za kulturo, ki naj bi se z občino pogajalo o daljšem odpovednemu roku, pa na občini trdijo, da so od ministrstva šele pred nekaj dnevi dobili pobudo za skupno iskanje rešitve za arhiv.

In kaj bo občina s prostori, ko bi jih zgodovinski arhiv izpraznil? »Prostore bomo uporabljali za lastne potrebe. Gre za prostore v skupni izmeri 966,61 kvadratnega metra na naslovu Mestni trg 27 in Ciril-Metodov trg 21,« so povedali na občinskem oddelku.