Kot odziv na različne potrebe predvsem najšibkejših v naši družbi domžalski center za socialno delo že več kot dve desetletji izvaja projekt socialnega učenja Učenje za življenje. Program se izvaja kot dopolnitev programa osnovne dejavnosti, z namenom krepitve socialne mreže otrok in mladostnikov ter njihovega vključevanja, in je namenjen otrokom, ki izhajajo iz socialno šibkejših družin ter imajo učne, vedenjske in čustvene težave.

Projekt namenjen tudi starostnikom

Družine s številnimi izzivi se pogosto spopadajo s socialno izključenostjo, dolgotrajnejšimi boleznimi in revščino. »Glavni cilj vključitve prostovoljca v družino je omogočanje in povečevanje socialne vključenosti otrok in mladostnikov v družbena dogajanja, pomoč in podpora njim in njihovim družinam,« pove Simona Pirc Jenko, ki je projekt prevzela od kolegice Veronike Rajk, ki ga je vodila od samega začetka. »Na tem začetku sem bila tudi sama prostovoljka, ker sem študirala socialno delo in smo morali opravljati prostovoljno delo,« pojasni Pirc-Jenkova, ki jo je pot nato vodila v šolstvo, po desetih letih pa je dobila zaposlitev na centru za socialno delo, kjer jo je prav ob prihodu čakal projekt Učenje za življenje. »Po štirih mesecih sem ga oživila in mislim, da bomo kmalu ujeli številke iz bolj oddaljene preteklosti ali dosegli še večje število uporabnikov,« pove o programu, ki poteka že več kot dve desetletji. Kot pravi sogovornica, je praksa v tem času pokazala, da je družinam z mnogimi izzivi pogosto v veliko pomoč sodelovanje prav z laičnimi strokovnjaki, ki ob mentorstvu strokovne delavke skozi daljši čas, kontinuirano, kar pomeni vsaj enkrat na teden, prihajajo v družino in prvotno pomagajo otroku, s tem da z njim vzpostavijo zaupen odnos ter mu nudijo psihosocialno in učno pomoč. »Pogosto gre tudi za učenje vsakodnevnih socialnih veščin in konstruktivno preživljanje prostega časa, saj so ti otroci običajno socialno izključeni in brez obšolskih dejavnosti,« omeni Simona Pirc Jenko.

Vabijo nove prostovoljce

Ker je družin, otrok in posameznikov vsak dan več, so v domžalskem centru za socialno delo veseli vsakega novega prostovoljca, ki ga bodo opremili z znanjem in izkušnjami s področja dela z otroki. »Prostovoljci in mentor nudijo pomoč otrokom in mladostnikom, ki imajo poleg učnih tudi čustvene, vedenjske in druge težave, s ciljem okrepiti njihovo samozavest, jim dati oporo, jim pomagati izboljšati učni uspeh, odkriti njihova interesna področja ter izboljšati njihovo samopodobo,« pove sogovornica. »Glede na to, da se običajno pomoč odvija na domu otroka, je cilj programa tudi vplivati na starše, da sodelujejo pri pomoči otroku, ter izboljšati kvaliteto odnosov v družini. S kontinuiranim delom pa se pridobi boljši vpogled v družino, s tem se ugotovijo potrebe družine in potreba po vzpostavljanju mostu med institucijami in družino.«

Poleg že omenjenega projekta je pred časom v Domžalah ponovno zaživel projekt Podpora za življenje. Ta je namenjen starostnikom, ki potrebujejo družbo, pogovor in pomoč pri opravkih. »Povezala sem se z Društvom upokojencev Domžale, ki so prostovoljci. Uporabniki so starostniki, ki jih prepoznamo kot osamljene, ogrožene, ki čakajo na namestitev v dom,« še pove Simona Pirc Jenko.