Občina Krško v letošnjem 41,7-milijonskem proračunu za naložbe namenja 17 milijonov evrov. Med največjimi bodo po besedah župana Mirana Stanka širitev osrednje knjižnice, gradnja prizidka gasilskega doma poklicne gasilske enote in gradnja novega vrtca na Senovem.

Širitev Valvasorjeve knjižnice je zastavljena v dveh fazah. V prvi, vredni sedem milijonov evrov, bodo zgradili prizidek, v drugi, ocenjeni na dva milijona evrov, pa obnovili obstoječo knjižnico in uredili samostanski del. »Lani smo izvedli vse potrebne arheološke raziskave, uredili dokumentacijo, trenutno poteka izbira izvajalca, hkrati pa že pripravljamo dokumentacijo za drugo fazo,« pravi Stanko, ki upa, da bodo gradbena dela stekla še v prvi polovici letošnjega leta. Gradnja prizidka naj bi bila končana leta 2022, obnova obstoječega dela pa leto kasneje.

Nov vrtec in gasilski dom

Marca naj bi stekla tudi 3,3 milijona evrov vredna gradnja vrtca Senovo na novi lokaciji. Pripravljalna dela so zaključena, izvajalec izbran, vrtec pa naj bi bil zgrajen konec leta oziroma januarja prihodnje leto. Dobre tri milijone evrov je vredna tudi gradnja gasilskega doma in poslovnih prostorov pri Poklicni gasilski enoti Krško, ki že poteka.

Po Stankovih napovedih naj bi bila glavnina gradbenih del končana še letos. V prihodnjih letih čaka Krčane še ena velika naložba na področju izobraževanja, gradnja osnovne šole Mihajla Rostoharja na novi lokaciji v starem mestnem jedru. »Sedanja stavba, stara preko sto let, za množico otrok, ki obiskujejo to šolo, ni primerna, zato je novogradnja na primernejši lokaciji nujna,« pojasnjuje Stanko. Naložba je vredna 8,5 milijona evrov. Letos naj bi se lotili priprave projektne dokumentacije, glavnina gradbenih del pa naj bi potekala v letu 2023.

V prihodnjih treh letih si lahko Posavci obetajo tudi daljinsko kolesarsko povezavo med Krškim in Kostanjevico. Naložba je še v fazi izdelave dokumentacije ter pridobivanja vseh soglasij in služnosti. »Gre za obsežen, več kot pet milijonov evrov vreden projekt s precej težavno traso, zato ne bo šlo na hitro,« dodaja Stanko.

Naložbo financirata občini, krška s 3,2 milijona evrov, kostanjeviška z 2,3 milijona. Druga daljinska kolesarska povezava bo med Brestanico in Kozjim preko Koprivnice, pri čemer pa je občina le soinvestitor, saj glavnino projekta vodi direkcija za infrastrukturo. ds