V brežiškem zdravstvenem domu že težko čakajo načrtovano širitev. Dobro polovico od 1500 kvadratnih metrov novih prostorov v bodočem prizidku naj bi zasedel zdravstveni dom, preostali del pa lekarna, ki zdaj prav tako »domuje« v utesnjenih prostorih zdravstvenega doma. Izpraznjene prostore lekarne naj bi zdravstveni dom uporabil za ambulanto družinske medicine. Po napovedih župana Ivana Molana naj bi gradbena dela začeli prihodnje leto, naložbo pa ocenjuje na 2,5 do 3 milijone evrov.

Kot pojasnjuje direktor zdravstvenega doma Brežice Dražen Levojević, bodo z novimi prostori v prvi vrsti reševali prostorsko stisko otroškega in šolskega dispanzerja. »Nujno potrebujemo ločene 'poti' za zdrave in bolne otroke, ki jih v sedanjih prostorih nimamo. Ambulante so razpršene po celotnem zdravstvenem domu, prav tako ni prostora za četrto ambulanto, ki jo bomo dobili z vrnitvijo pediatrinje s porodniškega dopusta,« pravi. Pridobili bodo tudi nove prostore za psihologa, logopeda in specialnega pedagoga, slednjega so na novo pridobili lani.

V prizidek se seli tudi laboratorij. Predvsem želijo povečati število odvzemnih mest, da bi lahko ločili prostore za bolnike in sistematske preglede, pridobili bodo primernejše delovne prostore za laboratorijsko delo, večjo čakalnico, sanitarije.

Ambulante bodo vsebinsko združili

Po gradnji novega dela po Levojevićevih besedah sledi prestrukturiranje znotraj obstoječe stavbe. »To med drugim pomeni vsebinsko združitev ambulant splošne medicine na enem mestu. Ob njih bo prostor tudi za referenčne medicinske sestre, ki so zdaj prav tako razpršene po celotnem objektu ali pa sploh nimajo ustreznih prostorov, specialistično psihiatrično ambulanto bomo umaknili od enote zobozdravstva in podobno.«

Nove ambulante načrtujejo tudi s prihodom specializantov družinske medicine, pravi Levojević. Trenutno imajo priznanega 7,1 tima družinske medicine, ob tem jim pomagajo trije pogodbeni zdravniki. S porodniškega dopusta se letos vrne specializantka, ki je že opredeljevala nove paciente in bo najkasneje v začetku leta 2021 pripravljena za samostojno delo, dodaja Levojević. V naslednjih letih računajo še na tri specializante družinske medicine. »Tako predvidevam, da bomo do leta 2023 nekako prišli do cilja 1500 glavarinskih količnikov na ambulanto,« pravi. Večjih kadrovskih težav v brežiškem zdravstvenem domu za zdaj torej ni, potrebovali bi morda še enega zdravnika družinske medicine in specialista urgentne medicine za delo v urgentnem centru, pa specialista medicine dela, prometa in športa ter specialista psihiatrije.

Obnavljajo tudi dislocirane zobne ambulante

S prijavami na razpise ministrstva za zdravje in občinskimi sredstvi jim nekako uspeva izvajati tudi začrtani večletni program posodobitve voznega parka. Tako so v zadnjih dveh letih nabavili dve novi reševalni vozili, vozilo za prevoz dializnih in onkoloških bolnikov ter po eno vozilo za patronažo in urgentnega zdravnika. Letos računajo še na dve vozili za dializne in onkološke bolnike ter vozilo za patronažno službo.

Lani so skupaj z občino veliko vlagali v posodobitev zobozdravstvenih ambulant po šolah in dislociranih enotah ter med drugim prevzeli zobozdravstveno ambulanto na Bizeljskem. Letos jih med drugim čaka obuditev in obnova ambulante v Pišecah, naslednji korak pa bo posodobitev zobozdravstvenih ambulant v samem zdravstvenem domu.