Britanski in nemški raziskovalci so s pomočjo napredne mikroskopske tehnologije uspeli posneti spajanje in ločevanje dveh atomov, velikih od 0.1 do 0.3 nanometra. Posnetek prikazuje dva miniaturna spajajoča se atoma, ki se premikata in vibrirata, nato pa se prelomita ter prekineta vez.

Uporabili so transmisijsko elektronsko mikroskopijo, metodo, s katero se skozi določen vzorec prenaša snop elektronov in tako tvori sliko.

Dr. Andrej Klobistov, profesor na nottinghamski univerzi je razložil, da so tako ''ujeli'' dva renijeva atoma in ustvarili Re2. Ker ima Renij visoko število atomov, ga je pod mikroskopom enostavneje videti kot lažje elemente.

»Po naših podatkih je tak proces prvič v zgodovini posnet na atomski lestvici. Elektronska mikroskopija je začela postajati analitično orodje za določanje strukture molekul,« je dodal Klobistov.

Po njegovih besedah ima elektronska mikroskopija v prihodnosti velik potencial postati glavna metoda za preučevanje kemičnih reakcij.