Govorila sta tudi o aktualnih vprašanjih delovanja verskih skupnosti v Sloveniji.

Gradnjo ljubljanske džamije so začeli leta 2015. Osnova centra je 24 metrov visoka kocka, objekt ima 40 metrov visok minaret, pred začetkom gradbenih del pa so v sklopu centra napovedali prostor za molitev, umivalnico za obredno umivanje, po en izobraževalni, administrativni in stanovanjski objekt.

Sprva so predvidevali, da bo gradnja stala 22 milijonov evrov; od tega je 15 milijonov prispeval Katar. Nato pa je zaradi pomanjkanja denarja gradnja zastala. Leta 2018 je Islamska skupnost pridobila skoraj 11 milijonov evrov novih sredstev za dokončanje investicije. Katar je zato, ob že doniranih 15 milijonih evrov, s katerimi so zaključili prvo fazo gradnje, prispeval še 10,8 milijona evrov. S tem denarjem naj bi zaključili projekt, vendar brez opreme. Vrednost celotne investicije je ocenjena na 35 milijonov evrov.

Septembra lani je džamija, ki stoji na Parmovi ulici, prejela uporabno dovoljenje. Takrat so napovedali, da je treba zaključiti še obrtniška dela, za letošnje leto pa so predvideli nabavo notranje opreme.

Ob centru pa so leta 2017 najvišji predstavniki cerkva in verskih skupnosti v Sloveniji na pobudo Islamske skupnosti v znak miru in prijateljstva zasadili drevo.