Na tradicionalni letni podelitvi priznanj je Planinska zveza Slovenije (PZS) 7. decembra v Laškem podelila svečane listine 11 zaslužnim posameznikom, 25 planincev je prejelo spominske plakete ob svojih življenjskih jubilejih, šest posameznikov je prejelo priznanja vodstva PZS za posebne dosežke, s priznanjem častni član PZS pa so se poklonili sotvorcu slovenske himalajske zgodbe Tonetu Škarji za življenjsko delo, ki obsega dolgoletno delo v planinski organizaciji in izjemne dosežke, ki dvigajo ugled slovenskega alpinizma doma in v tujini.

PZS je organizirala podelitev skupaj s Planinskim društvom Laško in občino Laško, prejemnike priznanj pa je slavnostno nagovorila generalna sekretarka Alpske konvencije Alenka Smerkolj, ki je izpostavila neprecenljiv prispevek PZS in njenih članov ter prostovoljcev za doseganje ciljev Alpske konvencije. »Športna dejavnost, urejanje planinske infrastrukture, turizem, varstvo pred nesrečami, izobraževanje in ohranjanje narave – tako široko delovanje zahteva posebno strast in predanost vseh udeleženih, še toliko bolj pa to pride do izraza pri prostovoljcih, ki so izvajalci vseh teh dejavnosti,« je dejala Alenka Smerkolj. »Prostovoljci z nešteto urami, ki jih prispevate za delovanje organizacije, predstavljate temelj njenega delovanja, in prav je, da se vam za opravljeno delo ustrezno zahvalimo. Vaše delovanje nima učinka le na posameznike, s katerimi delate, temveč ima močan vpliv na celotno okolje, v katerem delujete.«

Vsega, na kar je planinska organizacija ponosna, ne bi bilo brez prejemnikov priznanj, je poudaril predsednik PZS Jože Rovan. Najvišja priznanja PZS so zato izraz spoštovanja in skromna pozornost posameznikom za dolgoletno predano prostovoljno delo na različnih področjih planinske dejavnosti, tako v lokalnem kot širšem družbenem okolju. »S svojim delom in pripadnostjo ste pomembno prispevali k temu, da je planinsko gibanje še kako živo tudi danes. Veseli smo takšnih priznanj, saj so pokazatelj, da naši planinski tovariši cenijo naše delo. Delamo prostovoljno, a smo bogato nagrajeni, z zadovoljstvom ob dobro opravljenem delu pa tudi z vezmi, ki so se spletle med nami,« je dejal Jože Rovan v Laškem, kjer bodo čez tri leta slavili stoletnico organiziranega planinstva in kjer domuje najlepša planinska pot leta 2019, Rečiška planinska krožna pot.

Alpinizem je idealizem

Z najvišjim priznanjem, častni član PZS, se je planinska organizacija poklonila alpinistu, gorskemu vodniku, gorskemu reševalcu, pisatelju in fotografu Tonetu Škarji, članu in vodji številnih alpinističnih odprav v Himalajo, ki je bil skupaj z Alešem Kunaverjem glavni tvorec slovenske himalajske zgodbe, in sicer za neizbrisen pečat, ki ga je s svojim vsestranskim, zavzetim in izjemnim delovanjem pustil v slovenskem in svetovnem alpinizmu. »Presenečen in ganjen sem, kar ni moja navada,« je dejal Tone Škarja. »To priznanje sprejemam kot priznanje za skupno pol stoletja dela v planinski organizaciji, dela dobrih ljudi in organizacije. Priznanje je lep spomin na čase, ko smo še znali držati skupaj, ko je šlo za idealizem, kar brez dvoma je alpinizem, in na vse tiste, ki so ostali v Himalaji,« je dejal Kamničan, ki so mu zbrani namenili najglasnejši aplavz. 

Predsedstvo PZS je podelilo tudi priznanja za posebne dosežke v letu 2019. Zlati častni znak PZS so namenili Aswinu Kumarju Shresthi, častnemu generalnemu konzulu Nepala v Sloveniji za njegov prispevek k uspešnemu sodelovanju Nepala in Slovenije na področju planinstva in alpinizma. Zlati častni znak je prejel tudi Andrej Kokalj - Koki za velik prispevek k prepoznavnosti športnega plezanja in dolgoletno organizacijsko delo v športnem plezanju. Enaka priznanja so prejeli tudi Martin Kavčič, Gorazd Lemajič in Jernej Hudolin za svoj prispevek pri obnovi in ureditvi Aljaževega stolpa oziroma za prispevek pri ozaveščanju javnosti o vlogi in pomenu Aljaževega stolpa ter primernem odnosu do tega simbola Slovencev. Timoteju Rajglju so v PZS namenili pohvalo za magistrsko nalogo z naslovom Športno plezanje za otroke in igre na plezalni steni.