Gre za drugo izmed treh načrtovanih polnilnic v regiji v skladu z instrumentom za povezovanje Evrope (CEF). Prvo so v začetku letošnjega leta postavili v Sežani, naslednja bo v prvem trimesečju prihodnjega leta začela delovati v Ljubljani. Partnerski projekt med Slovenijo in Hrvaško, vreden 2,475 milijona evrov, je financiran iz programa evropske agencije za energijo INEA. Prva hrvaška polnilnica utekočinjenega zemeljskega plina, ki je zaradi nižjih emisij v cestnem tovornem prometu edina prava alternativa dizelskemu gorivu, stoji na dvorišču podjetja Manšped v Kukuljanovem, ki je po številu tovornjakov ena večja logističnih družb na Hrvaškem, njen lastnik pa je izkazal največ zanimanja za zamenjavo voznega parka, in sicer za prehod z dizelskih na plinske tovornjake. Pomanjkanje ustrezne infrastrukture oziroma polnilnic je osrednja ovira na poti razvoja evropskega trga utekočinjenega zemeljskega plina. Pri vzpostavljanju mreže polnilnic bi morale članice Evropske unije omogočiti dovolj mest za oskrbo plinskih tovornjakov vsaj vzdolž osnovne cestne mreže TEN-T, povprečna oddaljenost med njimi pa bi morala biti okoli 400 kilometrov.