Problema se dobro zaveda tudi kulturno-ekološko društvo in socialno podjetje Smetumet, ki podjetjem pomaga narediti prvi korak na poti v bolj trajnosten način delovanja. Kot pravijo, je premik v krožni ekonomski sistem neizogiben, a je lahko tudi praktičen in inovativen.

Trajnostne rešitve ustvarjajo dodano vrednost poslu

Poslovno okolje v Sloveniji je majhno in to ima svoje dobre in slabe strani, pravi Alenka Kreč Bricelj iz Smetumeta. »Možen je hiter in neposreden dostop do odločevalcev, a tem še prepogosto manjka poguma, da bi se odločali za nove in še ne povsem uveljavljene načine delovanja,« pove. Podjetja, ki uvajajo trajnostne rešitve v svoje delovanje in sodelujejo s Smetumet, pa pridobivajo pri ugledu blagovne znamke in so bolj konkurenčna, saj so pripravljena na novo in prihajajočo zakonodajo s področja varovanja okolja, razloži Kreč-Briceljeva. Na podlagi različnih oblik sodelovanja s podjetji v preteklosti in opravljenih evalvacijah podjetja poročajo tudi o utrditvi zaupanja in pripadnosti strank in zaposlenih ter vsesplošnem boljšem občutku zaradi prispevka k boljši prihodnosti za vse. O praktičnih primerih sodelovanja s podjetji sogovornica pravi, da najbolje sodelujejo s podjetji, ki so prožna in zavezana k iskanju trajnostnih rešitev. »Z veseljem sodelujemo z vsemi podjetji, ki si želijo premika iz linearnega v krožni ekonomski sistem, hkrati pa se tega želijo lotiti na praktičen in inovativen način,« dodaja. V praksi sodelovanje med drugim prinaša številne delavnice in izobraževanja, ekodizajn in uvedbo bolj trajnostnih delovnih procesov (zmanjšanje količine odpadkov, zmanjšanje ogljičnega odtisa).

Zavedajoč se hitrega razvoja tehnologije se Smetumet redno izobražuje o inovativnih in okolju prijaznih tehnologijah, a kot pravi Alenka Kreč Bricelj, je pogosto treba že znane tehnologije le povezati ali uporabiti na drugačen, bolj nekonvencionalen način. »Pri delu z odpadnimi materiali je uporaba sodobne tehnologije seveda nujna, saj le tako lahko dobimo kvalitetne in konkurenčne izdelke.« Njihovi izdelki, kot so torbe iz oglaševalskih in tovornjakarskih cerad (plastičnih platen), se ponašajo z originalnim dizajnom, več kot 90 odstotkov torbe pa je narejene iz odpadnih materialov. »Hkrati naročnikom zagotavljamo različne možnosti dodajanja njihovih logotipov in sloganov na izdelke s pomočjo tehnologij, kot so laser, 3D-tisk in toplotna aplikacija,« doda sogovornica in poudari, da lahko podjetja pri njih naročijo trajnostne izdelke, narejene iz njihovih lastnih odpadnih materialov.

Krožni ekonomski sistem v praksi

Del ponudbe socialnega podjetja so tudi produkti njihove blagovne znamke. Do materialov za izdelavo pridejo po različnih poteh. En vir so proizvajalci, od katerih dobijo industrijske odpadke in odrezke, drugi vir so podjetja, ki jim podarijo svoje odpadne materiale po končani prvotni uporabi, tretji vir pa posamezniki, ki prinesejo odpadne materiale v okviru zbirnih akcij. Podjetje, ki ponuja brezplačna popravila za svoje izdelke, da jim dobo uporabe še podaljša, v letu 2020 načrtuje novo serijo izdelkov z optimiziranim proizvodnim procesom, nadgrajeno z zelo inovativno in aktivistično promocijsko kampanjo, trenutno pa skupaj z Ekologi brez meja razvijajo razširjen model sodelovanja z gospodarstvom.