Kakšne gospodarske trende predvidevate v letu 2020? Kaj bo vaš ključni izziv? Česa se veselite, kaj vas morebiti skrbi?

Po vseh indicih se evropsko gospodarstvo začenja ohlajati. Jasno je, da neskončna rast ne more trajati večno, vendar je svet potrošniško naravnan in kriza nikakor ni dobrodošla. V Sloveniji smo izredno močno vezani na nemško gospodarstvo, predvsem avtomobilsko industrijo, kar ob morebitni krizi nikakor ni spodbudno, saj bomo padec doživeli pomnožen z večkratnikom. Slovenska vlada pa se ponaša z rekordnim proračunom, kot da ne spremlja svetovnih gospodarskih napovedi. Medicop deluje na več kot 60 trgih po vsem svetu in to nam vsaj v neki meri zagotavlja delno stabilnost, saj se območja, kjer delujemo, različno odzivajo in razvijajo. Pri nas gledamo na prihodnost z optimizmom, saj imamo odlično ekipo, vizijo, visoke cilje in predvsem voljo do razvoja in dela.

Kaj menite, da je prepričalo komisijo?

Na to bi težko odgovoril, saj je bila konkurenca res huda in že sama nominacija je bila veliko priznanje. Delamo tisto, kar najboljše znamo, in po našem prepričanju ter tudi glede na potrditve poslovnih partnerjev na najboljši način. Mogoče je to prepričalo komisijo, da nam je podelila največje priznanje za naše delo. Poleg življenjskega so mi starši dali tudi poslovni DNK, očitno z dobrim genskim zapisom. Želim si, da bili tudi danes del tega uspeha, spremljevalci na poti nove generacije, a tega žal niso dočakali.

Visoki, vendar nerealni cilji ter korektnost v življenju in poslovnem svetu so moje osnovno vodilo, četudi nam gre kdaj kaj narobe, ne damo glave v pesek, ampak skupaj poiščemo rešitev. Moje prepričanje je, da pri vodenju podjetja korenček prinaša uspehe in spoštovanje, palica pa kratkotrajne učinke z dolgotrajnimi posledicami.

Kako bi se opisali? Na kaj ste najbolj ponosni?

Prizadevam si za to, da me bolje kot besede opisujejo dejanja, čeprav je ta cilj težje dosegljiv, saj trenutki v poslovnem svetu niso le prijetni. Vsak dan vstopim skozi vrata podjetja z velikim veseljem in v pričakovanju iskanja rešitev za izzive, ki jih nikoli ne zmanjka. Za uspešno delo in vodenja podjetja ni dovolj le strast. Ključna sta zaupanje in odgovornost, tako do končnih kupcev kot tudi do zaposlenih. Vsaka njihova misel, bodisi pohvalna bodisi kritična, je zame neusahljiv vir energije.

Katere so vaše ključne karierne prelomnice?

Kar zadeva podjetje, se je ključna prelomna točka zgodila z razpadom Jugoslavije. Leta 1991 smo bili primorani na sicer trdnih temeljih graditi nove poti poslovanja. Tujina je ponujala velike priložnosti in razsežnosti trga, hkrati pa kompleksnejši pristop in večjo konkurenco. Leta 2003 smo prvič sklenili posel z našim največjim poslovnim partnerjem, koncernom AGA iz Švedske, ki se je razvil v eno uspešnejših zgodb podjetja Medicop, ki jo pišemo še danes. Osebna prelomnica pa je gotovo bila v letu 2012, ko sem se aktivno vključil v vodenje podjetja. Tukaj so se začele uresničevati sanje o uspehu v poslovnem svetu. Ne le v okvirjih in na priznanjih, pač pa z ustvarjanjem izjemnih izdelkov, ki rešujejo in ohranjajo življenja. To ni samo moje delo, pač pa je za to zaslužen sleherni v našem podjetju. To je Medicop in na to sem najbolj ponosen.

Kakšna je prihodnost podjetništva?

V prvi vrsti bi si želel, da enkrat razumemo razliko med podjetniki in gospodarstveniki. Danes si nadevajo naziv podjetnika vsi, ki na legalen ali nelegalen način ustvarjajo prihodke, večinoma za lasten žep. Gospodarstvo in gospodarstveniki imajo podjetja, zaposlene, posel, ustvarjajo dodano vrednost za družbo in podjetje, imajo širšo družbeno odgovornost ter so motor razvoja drugih služb, ki so nedvomno nujne za delovanje države. In šele ko bomo ločili ta dva pojma, bo gospodarstvo deležno nujno potrebne podpore in spoštovanja. Le tako bo močna gospodarska struja imela prihodnost, javni sektor perspektivo in država, v kateri živimo, več priložnosti za vse Slovenke in Slovence.