Jamstveni sklad je sicer danes vse skupaj izplačal za 1.971.096,94 evrov terjatev 506 delavcem. Daleč največ so torej z 1.830.679,95 evrov dobili nekdanji delavci Adrie Airways. Večina preostale vsote pa je odpadlo na 37 delavcev podjetja Litostroj specialna livarna. Tem je bilo izplačanih 140.267,91 evrov. Izplačila sklada so ti nekdanji delavci prejeli v mesecu dni po prenehanju delovnih razmerij.

Adria Airways je sicer po večmesečni agoniji v stečaju pristala 2. oktobra, podjetje Litostroj specialna livarna, ki je nastalo na ruševinah družbe Litostroj jeklo, pa teden dni pozneje.

Pod okrilje Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada sodi tudi področje uveljavitve pravic delavcev v primeru insolventnosti. Država namreč v primeru stečaja podjetja, prisilne poravnave ali izbrisa podjetja iz sodnega registra, varuje pravice delavcev z izplačilom nekaterih njihovih terjatev, ki se nanašajo na neizplačane plače, neizplačana nadomestila plače za neizkoriščen letni dopust in odpravnine, so spomnili na skladu.