Lani je pri nas poslovalo 13 zavarovalnic s sedežem v Sloveniji, kar je ena manj kot prej, in pet zavarovalnic, ki so v naši državi delovale prek svojih podružnic. Tri največje zavarovalnice so skupaj obračunale 60 odstotkov bruto zavarovalnih premij in odškodnin.

Zavarovalnice so v letu 2018 obračunale skupno za 2,179 milijarde evrov bruto premij in za 1,5 milijarde evrov odškodnin. Kot kažejo podatki statističnega urada, so se premije zvišale za 5,2 odstotka v primerjavi z letom prej, odškodnine pa za 4,3 odstotka. K rasti premij so največ prispevali podražitve dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja in avtomobilski kasko. Na odškodnine pa je najbolj vplival manjši obseg zahtevkov na podlagi množičnih škod in škod iz naravnih nesreč.

Pravne osebe so namenile največ denarja za zavarovanje motornih vozil, fizične osebe so lani porabile največ denarja za življenjsko zavarovanje in prostovoljno zdravstveno zavarovanje. Tako je povprečen prebivalec Slovenije za zavarovanja namenil okoli 800 evrov.