Občina Trzin je ena od morda dvajsetih slovenskih občin brez dolgov. Prihodnji teden bodo v občini potrjevali proračun za leti 2020 in 2021. Do konca leta bo imela občina na računu dobrih pet milijonov evrov razpoložljivih sredstev, v kar niso všteti skladi za namensko porabo. So pa zato vključeni gradnja Doma zaščite in reševanja (DZIR), večnamenske dvorane, ureditev kolesarskih stez, muzeja na prostem, ureditev vaškega jedra pred cerkvijo ter centra modrosti in vitalnosti v DZIR. »Po predvidevanjih naj bi leto 2021 z vsemi temi naložbami končali pozitivno, z okoli 750.000 evri na računu,« pove župan Trzina Peter Ložar in doda, da je projektov še več, da pa jim vseh ne bo uspelo izpeljati v tem mandatu. Meni, da se občini ni treba zadolževati za nenujne projekte, kot je denimo nogometno igrišče, bi pa v primeru sofinanciranja, morda s strani Nogometne zveze Slovenije, o tem resno premislili.

Večnamenska dvorana

Gradnja Doma zaščite in reševanja, ki velja za največji občinski projekt, se je zaradi nepredvidenih stroškov (izkazalo se je, da je treba priključke za vodo in kanalizacijo speljati pod cesto) s predvidenih 1,9 milijona evrov podražila na dobra 2,4 milijona. Iz predloga proračuna za leti 2020 in 2021 je tako razvidno, da bodo v prihodnjem letu temu namenili 1,3 milijona evrov, v letu 2021 pa še dobrih 750.000 evrov. Drugi večji občinski projekt, ki ga omenja župan, je gradnja večnamenske dvorane, ki bo omogočala velike energijske prihranke, pri čemer občina računa na sofinanciranje eko sklada v višini milijon evrov, kar je približno četrtina investicije. Za omenjeni projekt, ki je v fazi priprave osnovnih aktivnosti in investicijskega programa, je v proračunu za leto 2020 predvidenih 100.000 evrov, v 2021 pa 2 milijona evrov.

Prenova ulic

Prenove pa bodo deležne tudi nekatere ceste. Poleti so prenovili Vegovo ulico, zdaj sta na vrsti še Prešernova in Reboljeva. Iz predlaganega proračuna je razvidno, da je občina za prenovo namenila po 355.000 evrov za vsako. Kot je utemeljil župan, ulici resda nista dolgi, vendar je zaradi številnih priključkov obnova zahtevna. Prav tako je pregled kanalizacije s kamero pokazal, da je napeljava dotrajana in bo potrebna zamenjava cevi. Prenovo Reboljeve načrtujejo prihodnje poletje, Prešernova pride na vrsto leta 2021.