»Za že dolgo težko pričakovan objekt dom zaščite in reševanja smo zdaj z manjšo zamudo na začetku tedna odprli tudi javni razpis za izvajalca gradbenih del,« se veseli trzinski župan Peter Ložar, ki je med poglavitne naložbe novega mandata uvrstil tudi to naložbo. Razpis bo trajal do 2. septembra do 9. ure; ponudbe bodo odpirali pet minut pozneje. Izbrati nameravajo najugodnejšega ponudnika, ki bo začel delati najpozneje marca naslednje leto in jih uspel končati v poldrugem letu.

Gradnja novega doma naj bi občino stala predvidoma okrog 1,2 milijona evrov. Objekt, ki bo na enem mestu združil trzinske gasilce in zagotovil ustrezne prostore tudi planincem in upokojencem, bo stal na začetku Mengeške ceste nasproti trgovine Spar. V prvi vrsti bo reševal zadrege in težave trzinske gasilske službe, pravi župan Ložar. Trzinski gasilci, okrog sto jih je, namreč v svoj gasilski dom ne morejo več spraviti niti vseh treh gasilskih vozil, saj je v njem prostora zgolj za eno večje in eno manjše vozilo. Za nameček imajo gasilci ene od najrazvitejših občin pri nas na obeh lokacijah skupno na voljo le okrog 250 kvadratnih metrov površin, ki že dolgo več ne ustrezajo sodobnim standardom in predpisom o gasilski službi.

»Z novim domom zaščite in reševanja bomo rešili tudi večino drugih težav, ki so se nakopičile v zadnjih letih. Objekt, ki bo obsegal kar 1150 kvadratnih metrov uporabne površine, bo omogočil nove prostore tudi civilni zaščiti, planinskemu društvu Onger in društvu upokojencev Žerjavčki; v njem bo našlo svoj prostor še nekaj drugih dejavnosti, ki ne bodo ovirale primarne funkcije zagotavljanja kakovostne gasilske službe v Trzinu,« našteva župan Ložar in dodaja, da bo v skupni dvorani svoje aktivnosti zagotovo izvajal tudi center aktivnosti Trzin, ki pokriva okoli 15 dejavnosti za starejše občane. Približno sto članov planinskega društva Onger se trenutno stiska v stari hiški na manj kot 30 kvadratnih metrih, društvo upokojencev Žerjavčki z več kot 250 člani pa je trenutno celo brez lastnih prostorov, še pove župan Ložar.