Iz Državne revizijske komisije so danes sporočili, da so na podlagi zahteve za revizijo, ki jo je vložil veledrogerist Salus, razveljavili razpis Lekarniške zbornice Slovenije. Gre za javno naročilo za dobavo zdravil za potrebe javnih lekarniških zavodov za obdobje 48 mesecev. V postopku zbornica zastopa 23 javnih lekarniških zavodov in Univerzitetni rehabilitacijski center Soča.

Komisija je v obrazložitvi odločbe, ki je sicer še ni objavila na svoji spletni strani, navedla, da ne drži trditev lekarniške zbornice, da v javnem naročilu zdravil ni mogoče konkurirati s ceno.

"Res sicer drži, da za področje določanja cen zdravil velja posebna ureditev zakona o zdravilih, zaradi česar se cene zdravil, ki so financirana iz javnih sredstev, ne oblikujejo prosto na trgu, vendar pa zakon o zdravilih ne zapoveduje najvišje možne cene zdravil, kadar jih v postopkih javnih naročil naročajo javni zavodi," so navedli v obrazložitvi.

Področje določanja cen zdravil je namreč urejeno tako, da Javna agencija za zdravila in medicinske pripomočke določi najvišjo dovoljeno ceno zdravila, ki je zgolj ena izmed veljavnih cen, ki jih morajo uporabljati poslovni subjekti, ko kupujejo in prodajajo oz. izdajajo zdravila. Poleg te je lahko veljavna cena tudi nižja cena, ki jo veletrgovci in izvajalci lekarniške dejavnosti sklenejo v postopkih javnega naročanja. Pri tem pa zakonodaja ne določa najnižjih dovoljenih dogovorjenih cen, so poudarili državni revizorji.

"Torej ne drži trditev naročnika, da v postopkih javnega naročanja konkuriranje s cenami zdravil ni mogoče oz. da cene zdravil v javnem naročilu ne bi mogle biti nižje od najvišjih dogovorjenih cen iz centralne baze zdravil," so zapisali.

Trdijo tudi, da je lekarniška zbornica določila merila v javnem razpisu v nasprotju z določbami zakona o javnem naročanju, saj zakon določa, da se javno naročilo odda na podlagi ekonomsko najugodnejše ponudbe, ki se določi na podlagi cene ali stroškov. "Nizka cena je eden od bistvenih indikatorjev ekonomske ugodnosti posamezne ponudbe, naročnik pa se je s tem, da morajo ponudniki ponuditi zdravila po najvišjih določenih cenah, odločil, da tega elementa ne bo upošteval, ne da bi za to imel utemeljene razloge v ureditvi določanja cen zdravil," so zapisali.

Poleg tega ima Državna revizijska komisija pomisleke tudi glede dela razpisa, ki določa popuste. Kot trdijo, je lekarniška zbornica s tem, ko je popuste predvidela le v posebnih okoliščinah in ko je njihovo višino določila vnaprej, omejila konkurenco med ponudniki, in preprečila izbiro ekonomsko najugodnejše ponudbe.

Zahtevo za revizijo skupnega javnega naročila zbornice je podala tudi Agencija za varstvo konkurence, a o tem zahtevku državni revizorji še niso odločali.

Predsednik Lekarniške zbornice Slovenije Miran Golub je za STA potrdil, da so prejeli odločitev Državne revizijske komisije, a je še ni komentiral.

Je pa nedavno ob vložitvi zahtevka za revizijo Agencije za varstvo konkurence dejal, da je skupni javni razpis za zdravila oblikovan na način, da ne bi prišlo do pomanjkanja zdravil. Tedaj je napovedal, da bodo spoštovali odločitev državnih revizorjev.