Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) mora namreč zaradi odloka DZ o najvišjem obsegu izdatkov ZZZS za letos del obveznosti prenesti v plačilo v začetek prihodnjega leta, čeprav ZZZS razpolaga s temi sredstvi in je stroške že danes zmožen pokriti. Tako bodo zamaknili plačilo tretjega dela avansa izvajalcem zdravstvenih storitev z 31. decembra na 3. januar 2020 ter plačilo drugih obveznosti, ki zapadejo v plačilo od 17. do 31. decembra na prve dni januarja. V lekarniški zbornici so pojasnili, da so lekarne za razliko od večine ostalih izvajalcev zdravstvene dejavnosti, plačanih po sistemu avansnih plačil, financirane po fakturirani realizaciji posameznega meseca in s 30-dnevnim plačilnim rokom. Zato morajo sredstva za financiranje zalog zdravil, ki predstavljajo tudi glavnino stroškov poslovanja lekarn, zagotoviti iz lastnih rezerv. Zamik izplačil ZZZS pomeni zamik izplačil dveh fakturiranih obdobij iz novembra 2019, kar predstavlja resno grožnjo finančni likvidnosti lekarn, je opozoril Golub.

Izvršni odbor lekarniške zbornice je zato pozval, naj se takoj zagotovi plačilo obveznosti ZZZS do lekarn v skladu s pogodbenimi obveznostmi še v letošnjem letu. V nasprotnem primeru bo lahko preskrba z zdravili motena. »Vlado pozivamo, naj nemudoma ukrepa pri zagotovitvi izplačil obveznosti za nadaljnje zagotavljanje nemotene preskrbe prebivalstva z zdravili,« je povzel Golub. Sicer pa je tudi ZZZS pristojna ministrstva, vlado in DZ od februarja večkrat opozarjal na nujnost spremembe odloka, saj je projekcija prihodkov in odhodkov ZZZS za leto 2019 izkazovala že od februarja preseganje načrtovanih prihodkov in odhodkov. To pomeni, da lahko ZZZS povečane odhodke tudi pokrije.

ZZZS je od februarja 2019 večkrat predlagal spremembo odloka, tako da bi se najvišja dovoljena poraba povečala za 53 milijonov evrov, a pri tem niso bili uspešni. Predstavniki vlade so jih seznanili z dejstvom, da zaradi ustavne presoje proračunskih dokumentov za letošnje leto ne bodo začeli postopka za spremembo odloka do odločitve ustavnega sodišča, navaja ZZZS na svoji spletni strani.

Zaradi zamika plačila dela obveznosti iz letošnjega v prihodnje leto bodo pogoji finančnega poslovanja javne zdravstvene blagajne tudi v letu 2020 oteženi. Zato pričakujejo, da bosta vlada in DZ čim prej omogočila spremembo odloka za leto 2020 ter na ta način preprečila tveganje, da bi moral ZZZS tudi v letu 2020 prenašati del obveznosti v leto 2021.