Seltron je podjetje v zasebni lasti, ustanovljeno leta 1990, njegove korenine pa segajo v obrtno dejavnost z začetkom v letu 1982. V zgodnjih devetdesetih letih so začeli razvijati digitalne vremensko vodene regulatorje ogrevanja, nato pa so proizvodni program razširili na celotno paleto regulatorjev za centralno ogrevanje. Zdaj proizvajajo tretjo generacijo sodobnih mikroprocesorsko krmiljenih regulatorjev za solarne sisteme in vremensko vodene regulatorje ogrevanja.

Pot k napredku in odličnosti

»Nagrada je potrditev naših prizadevanj, da vseskozi zasledujemo pot, ki stremi k napredku in odličnosti. V teh letih smo pridobili samozavest, ki temelji na konkurenčnih prednostih, izkušnjah, znanju, vključenosti vseh zaposlenih v procesu razvoja in izdelave izdelkov ter zavedanju, da lahko prodamo izdelke tudi najzahtevnejšim evropskim kupcem,« je ob prejemu nagrade povedal direktor podjetja Seltron Marijan Hertiš in dodal, da je to tudi priložnost, da z zaposlenimi pogledajo v preteklost in ocenijo, kaj vse so ustvarili. »Glede na to, da posel delajo ljudje, bo to tudi največji izziv za nas, saj je bazen kadrov zelo majhen, odhajajo nam tudi sposobni ljudje,« je dejal o prihodnjih izzivih družbe. »Poslovanja ne ločujemo po trgih, obstaja samo eno poslovanje. Delavcem zagotavljamo odlične pogoje za odlično delo, od države pa pričakujemo, da nam daje odlične pogoje za življenje, kar pomeni odlično zdravstvo, šolstvo, upravo, lokalno skupnost, konkurenčno obdavčitev… skratka pogoje, ki bodo boljši, kot jih ponujajo nam konkurenčne države.«

Ponosni na 85-odstotni izvoz

Vse od leta 2017 podjetje uspešno širi svoje poslovanje in vzpostavlja širšo mrežo s svojimi poslovnimi partnerji. V zadnjih treh letih so razširili svoje poslovanje na dva nova trga v Evropi, pa tudi v Rusijo in na Novo Zelandijo. Kot pravijo v podjetju, je pred vsako odločitvijo o vstopu na nov trg tega treba podrobno analizirati, se primerno pripraviti in nato odločiti, v kakšni obliki bodo navzoči na njem. »Poslovanja ne ločujemo po trgih, obstaja samo eno poslovanje. Delavcem zagotavljamo odlične pogoje za odlično delo, od države pa pričakujemo, da nam daje odlične pogoje za življenje, kar pomeni odlično zdravstvo, šolstvo, upravo, lokalno skupnost, konkurenčno obdavčitev…, skratka pogoje, ki bodo boljši, kot jih ponujajo nam konkurenčne države,« doda Hertiš. Zaposleni sodelujejo pri oblikovanju konkurenčnosti in so ponosni na dejstvo, da podjetje več kot 85 odstotkov izdelkov izvozi. Po direktorjevih besedah svojo največjo dodano vrednost vidijo v tem, da kupce poslušajo, slišijo in tako razumejo njihove potrebe, ki jih nato učinkovito rešujejo. »To se konkretno kaže v načinu sodelovanja, saj nas kupci sprejemajo kot razvojnega partnerja. To je način, da s ponujenimi izdelki dosežemo ustrezno dodano vrednost in zadovoljstvo kupcev,« je sklenil Hertiš.

Visoka ocena razvoja in mednarodnega poslovanja

Metodologija izbora ITM-izvoznika temelji tako na kvantitativnem kot kvalitativnem vrednotenju doseganja rezultatov in delovanja podjetij. Gre za nabor tako imenovanih objektivnih kazalnikov za leto 2018 oziroma trendnih pokazateljev za obdobje treh let na področjih finančne uspešnosti, učinkovitosti poslovanja, strukture in tržnih deležev na mednarodnih trgih ter zaposlovanja. Drugi del vrednotenja pa izhaja iz kvalitativnega vrednotenja aktivnosti na področju mednarodnega poslovanja z vidika kulture podjetja, motivacije zaposlenih, razvoja izdelkov, inovacij, izobraževanja in proaktivnosti delovanja na mednarodnih trgih. V obrazložitvi so organizatorji navedli, da je Seltron podjetje »s konstantno umirjeno generično rastjo, s katero omogoča kontinuiran interni organizacijski in poslovni razvoj«. Seltron izstopa po visokih, pozitivnih vrednostih izbranih objektivnih kazalnikov in hkrati dosega visoko oceno razvoja in delovanja mednarodnega poslovanja podjetja. Cilj internacionalizacije podjetja je, da vsako leto pridobi vsaj en nov trg, potencial rasti pa vidi predvsem v razvojnem sodelovanju z obstoječimi kupci in širitvi sodelovanja na že osvojenih trgih, so v obrazložitvi še navedli organizatorji.