Podjetje se je v dobrih štirih letih delovanja razvilo v enega večjih in najbolj prepoznavnih zbiralcev organskih odpadkov v Sloveniji. Je edini registrirani predelovalec odpadnega jedilnega olja, iz katerega že proizvaja večkrat nagrajene naravne dišeče sveče oilright. Tokrat je naredilo korak naprej, saj s kampanjo išče podporo za proizvodnjo slovenske ekološke sveče edina.

Edina rešuje dve okoljski težavi

Z edino ekipa rešuje dve veliki slovenski okoljski težavi – ogromne kupe odpadnih nagrobnih sveč, ki ostajajo na smetiščih, in velike količine odpadnega jedilnega olja, ki ne sme pristati v podtalnici. Razvoj ekološke nagrobne sveče edina traja že več kot leto dni, za dokončanje proizvodnje pa je potrebnih še dobrih 30.000 evrov. Dve tretjini tega zneska jim bo uspelo pokriti, za preostanek sredstev, natančneje 9989 evrov, pa upajo na množično podporo. Njihova kampanja na slovenski platformi za množično financiranje adrifund poteka do 27. novembra in je povsem varna, saj v primeru, da jim sredstev ne uspe zbrati, ta v celoti vrnejo na račune podpornikov. Če jim uspe zbrati zadana sredstva, bo sveča edina na voljo že konec tega leta.

Koncept, ki si ga je zamislila ekipa, temelji na vračanju steklenih kozarcev v posebna stojala, ki bodo sprva postavljena na pokopališčih v Mariboru in Ljubljani, ter njihovem prevzemanju, čiščenju in ponovnem polnjenju z voskom iz odpadnega jedilnega olja. »Uporabljeno stekleno embalažo bomo prevzeli in očistili na svoje stroške, kar pomeni, da s stroški predelave ne bomo bremenili države oziroma davkoplačevalcev,« pove vodja projekta mag. Bogdan Dobnik in doda, da bo poškodovano in dotrajano stekleno embalažo njihov partner, Steklarna Hrastnik, v celoti uporabil pri proizvodnji nove steklene embalaže. Podjetje namreč pri proizvodnji novega stekla vedno uporabi kar 30 odstotkov odpadnega stekla.

Iz naravnih in obnovljivih materialov

Z vsako nagrobno svečo edina bodo reciklirali nekaj manj kot dva decilitra odpadnega jedilnega olja. »S to količino olja bi lahko, če bi končala v naravi, onesnažili več sto litrov pitne vode. Po prvi uporabi si bodo lahko podporniki iz domačega odpadnega jedilnega olja svečo izdelali doma tudi sami, zelo enostavno in hitro,« sporočajo iz podjetja Bolje. Ekološka sveča edina je namreč narejena iz naravnih in obnovljivih materialov. Gre za izdelek domače izdelave in povsem lokalnega izvora, saj so vse surovine slovenske. Vosek je narejen iz lokalnega odsluženega odpadnega jedilnega olja, ki ga zbirajo in predelujejo sami v socialnem podjetju Bolje. Uporabljeni so stekleni kozarci Steklarne Hrastnik, pokrovčke iz aluminija bo izdelovalo Orodjarstvo Gorjak, stenje pa podjetje Zastor iz Rečice ob Savinji. Sveča prav tako ne vsebuje parafina, ki ga sicer uporabljajo pri navadnem vosku in ki pri gorenju sprošča zelo nevarne rakotvorne snovi.