Pošta Slovenije je v sredo zaključila nakup 72,13-odstotnega deleža omenjene logistične družbe, ki ji ga je prodal konzorcij prodajalcev, sestavljen iz SID banka, NLB, Nove KBM, Gorenjske banke, SKB banke in Banke Intesa Sanpaolo.

Po navedbah Intereurope je z današnjim dnem tudi v delniški knjigi razvidno, da je Pošta Slovenije po novem imetnica vseh prednostnih delnic Intereurope ter večine navadnih delnic podjetja. Pošta Slovenije je tako pridobila 10.657.965 prednostnih delnic izdajatelja ali 100 odstotkov vseh prednostnih delnic in 9.168.425 navadnih delnic ali 54,53 odstotka glasovalnih pravic (ob upoštevanju lastnih delnic).

V Intereuropi so ob tem zapisali, da je zanje pomembno, da preko novega večinskega lastnika okrepijo možnost nadaljnjega razvoja in rasti, kar bo vodilo k večji konkurenčnosti.

Izkoriščanje skupnih sinergij bo Intereuropi po prepričanju podjetja omogočilo nadaljnjo rast na mednarodnih in domačih konkurenčnih trgih. V koprski logistični družbi so napovedali, da bodo še naprej razvijali lastno dejavnost, ohranili blagovno znamko Intereuropa in ostali samostojna pravna oseba s sedežem v Kopru.

Intereuropa sicer po finančnem in poslovnem prestrukturiranju v minulih letih posluje dobro

Tržni položaj bo Intereuropa, kot napovedujejo v podjetju, krepila s kakovostno logistično ponudbo, vlaganji v osnovno dejavnost, informacijsko tehnologijo in logistično infrastrukturo ter s krepitvijo znanj in izkušenj.

Novi večinski lastnik Pošta Slovenije, ki je za omenjeni delež odštel 28,75 milijona evrov, bo sicer v skladu z zakonodajo v predpisanem roku objavil prevzemno ponudbo za preostale delnice Intereurope, ki kotirajo na Ljubljanski borzi, ter za njene odvisne družbe v Srbiji, Črni gori ter v Bosni in Hercegovini.

Intereuropa sicer po finančnem in poslovnem prestrukturiranju v minulih letih posluje dobro. Na ravni skupine je v prvem polletju letos npr. po nerevidiranih podatkih ustvarila za 3,1 milijona evrov čistega dobička, kar je 14 odstotkov več kot v primerljivem obdobju lani in 25 odstotkov nad načrtovanim. Prihodki od prodaje so se glede na enako lansko obdobje okrepili za dva odstotka in se ustavili pri 80,6 milijona evrov.

Svoje nadaljnje načrte pod novim lastnikom bo koprsko podjetje uresničevalo pod novim vodstvom. Nadzorni svet Intereurope je namreč v ponedeljek razrešil dolgoletnega predsednika uprave Ernesta Gortana in na njegovo mesto začasno imenovalo dosedanjega člana uprave Marka Cegnarja.