S protokolom vlade in socialnih partnerjev o spoštovanju in spodbujanju socialnega dialoga bo vzpostavljen dogovor, da bo vlada dosledno spoštovala in izvajala določila veljavnih pravil o delovanju ESS.

Ministrska ekipa tako brez predhodne vsebinske obravnave socialnih partnerjev na ESS ne bo sprejemala ali predlagala v sprejem predpisov, ki so del temeljnih ekonomskih in socialnih področij, ki jih v skladu s svojimi pravili obravnava ESS.

Spremembe pravil tako predvidevajo sodelovanje ESS tudi v primerih, ko predloge zakonov v DZ vložijo ostali upravičeni predlagatelji (opozicijske stranke). ESS bo sodeloval na način, da bo oblikoval stališča, mnenja in priporočila k tem predlogom zakonov. Generalni sekretariat vlade bo po prejemu predloga zakona s področja delovanja ESS, ki ga bodo DZ predložili ostali upravičeni predlagatelji, hkrati s posredovanjem zakonskega predloga pristojnemu ministrstvu ali pristojni vladni službi gradivo posredoval tudi kolegiju ESS. V ta namen bo pristojno ministrstvo zagotovilo stališče do predloga.

Kolegij ESS bo lahko nato odločil o uvrstitvi zakonskega predloga v obravnavo na sejo ESS ali podal predlog za obravnavo na strokovnem odboru oziroma pogajalski skupini. O predlogu ESS bo odločil najpozneje v treh delovnih dneh. Obravnava zakonskega predloga bo morala biti na seji ESS zaključena pred rokom za posredovanje mnenja pristojnega ministrstva v obravnavo vladi.

Socialni partnerji so spremembe sprejeli na seji ESS konec oktobra, spremenjena pravila delovanja ESS in protokola pa bodo podpisali v petek. Do sprememb je sicer prišlo, potem ko so delodajalci septembra prekinili socialni dialog. Niso se namreč strinjali s tem, da se predloge zakonov v DZ vlaga mimo ESS. Razburili so jih predlogi, ki jih je vlagala Levica in bi bili lahko sprejeti brez soglasja socialnih partnerjev, tako kot se je to zgodilo lani v primeru novele zakona o minimalni plači.

Prakso, po kateri se zakone sprejema mimo ESS, so obsodili tudi sindikati, zato je predsednica Zveze svobodnih sindikatov Slovenije Lidija Jerkič septembra protestno odstopila s funkcije vodje ESS. ESS zdaj predseduje ministrica za delo Ksenija Klampfer.