V primerjavi s prejšnjimi volitvami poslancev v Evropski parlament leta 2014 so se povečali stroški nadomestil članom volilnih komisij in tajnikom. Ta so letos stala okoli 817.000 evrov, kar je približno 256.000 evrov več kot ob prejšnjih evropskih volitvah. Zvišala so se tudi nadomestila za člane volilnih odborov. Zanje je letos DVK porabil okoli 1.079.000 evrov, kar je okoli 116.000 evrov več kot leta 2014.

Zvišali so se tudi stroški pavšalnih plačil prispevkov za zdravstveno in pokojninsko zavarovanje za člane volilnih odborov. Ta so letos znašala 160.000 evrov, kar je za 67.500 evrov več kot leta 2014, ko so za prispevke namenili nekaj manj kot 93.000 evrov.

Zvišali so se tudi stroški informacijske podpore. Leta 2014 je DVK za informacijsko podporo namenil približno 101.000 evrov, letos pa 168.000 evrov, kar je 67.000 evrov več.

Največje zvišanje pa predstavlja zvišanje stroškov poštnih storitev, gre za obveščanje volivcev o dnevu glasovanja in o volišču, na katerem so vpisani v volilni imenik. Leta 2014 so za poštne storitve namenili okoli 673.000 evrov, letos pa 1.081.000. Stroški so se torej zvišali za približno 408.000 evrov, so zapisali.