Skoraj 120 krajanov Trate se je že podpisalo pod peticijo, ki nasprotuje preoblikovanju nivojskega prehoda čez železnico na Trati v neposredni bližini železniške postaje (ŽP) Škofja Loka. Po novem naj bi tam progo prečkali le še pešci in kolesarji, vozila pa naj bi uporabljala 2,1 kilometra oddaljen podvoz pod železniško progo. Prebivalci Trate skupaj z občino temu ostro nasprotujejo, zato v četrtek v Škofji Loki pripravljajo posvet. Nanj so povabili tudi predstavnike pristojnega ministrstva za infrastrukturo, DRSI in Slovenskih železnic.

Drugi poskus ukinjanja prehoda

»Takšen ukrep bi po naših ocenah prizadel okoli 250 ljudi, ki bi bili primorani ob vsaki vožnji v mesto, na železniško postajo, k zdravniku in podobno narediti nekaj dodatnih kilometrov. Če grem do kmetijske zadruge, moram zdaj prevoziti manj kot en kilometer, če bi moral naokrog, bi bila moja pot dolga tri kilometre. To pomeni tudi, da bodo reševalci, ki bodo namenjeni na pomoč na našo stran železniške proge, za pot potrebovali nekaj minut več, in to v primerih, ko je lahko pomembna vsaka sekunda,« posledice preoblikovanja železniškega prehoda na Trati opisuje Blaž Jesenko, predsednik KS Trata. »Na razdalji nekaj kilometrov je pet prehodov čez železnico, a za promet se ukinja prav ta, ki ga vozniki najpogosteje uporabljajo,« je ogorčen. Opozarja, da namera o zaprtju prehoda za promet ni nova, so jo pa v preteklosti pristojni vselej povezovali z obljubami o gradnji podvoza v bližini. »Zdaj podvoza nihče več ne omenja. Bojim se, da bi po zaprtju tega prehoda preprosto ostali brez enega in drugega,« navaja svoje bojazni.

Kako resne so tokrat namere o preoblikovanju nivojskega železniškega prehoda na Trati, so nam pojasnili na Slovenskih železnicah (SŽ). »Slovenske železnice spoštujejo odločbo ministrstva za infrastrukturo, ki določa preureditev prehoda čez železniško progo samo za kolesarje in pešce. Odločba je za Slovenske železnice zavezujoča,« je odgovorila predstavnica SŽ za odnose z javnostmi Tea Šavor. Odločbo o preoblikovanju prehoda na Trati je, kot opozarja predstavnik ministrstva za infrastrukturo za odnose z javnostmi Boštjan Lajovic, pred 11 leti izdal takratni minister za promet. Ker je rok za ureditev potekel, je resorno ministrstvo komisiji za nivojske prehode naložilo ponovno obravnavo prehoda. Aprila si ga je komisija ponovno ogledala in znova ugotovila nepravilnosti oziroma neskladnosti z zakoni in pravilniki ter ponovno zaključila, da so izpolnjeni pogoji za ukinitev, za kar je soglasje maja izdala tudi ministrica Bratuškova. Podvoz naj bi, kot je razbrati iz odgovorov ministrstva, na Trati dobili ob celoviti obnovi železniške proge med Jesenicami in Ljubljano, katere izvedba pa je, kot je znano, vse bolj negotova.

Na občini ukrepu odločno nasprotujejo

Na Občini Škofja Loka predvidenemu ukrepu ministrstva ostro nasprotujejo, opozarjata Miloš Bajt z oddelka za gospodarske javne službe in prometno infrastrukturo in tiskovni predstavnik občine Jernej Tavčar. »Eden od naših strateških ciljev na področju trajnostne mobilnosti je prav celovita funkcionalna – urbanistična in prometna – ureditev celotnega vplivnega območja ŽP Škofja Loka, saj se zavedamo neustreznosti obstoječega stanja, prometnih razmer in varnosti prehodov na območju. To velja tako za urejenost dostopov na perone in ustreznost samih peronov kakor tudi za urejenost nivojskega prehoda čez železniško progo ter varnega dostopa do ŽP Škofja Loka za pešce, kolesarje, uporabnike javnega prometa in avtomobile ter ureditev zadostnega števila parkirišč v vplivnem območju ŽP. Na Občini Škofja Loka si zato želimo celovite funkcionalne ureditve celotnega vplivnega območja ŽP Škofja Loka, ne pa parcialnega urejanja,« sta poudarila.