Zavod za oskrbo na domu Ljubljana se že dalj časa sooča s kadrovsko stisko, ki jo je dodatno poslabšala še potrditev zakona o osebni asistenci. Poklic socialnih oskrbovalcev je namreč precej slabše plačan kot poklic osebnega asistenta. »Tako v letu 2018 kot tudi v letu 2019 je odšlo okrog 30 socialnih oskrbovalk, lansko leto predvsem na druga bolje plačana delovna mesta, v tem letu pa predvsem na delovno mesto osebnega asistenta, kjer zaposleni prejema bistveno boljše plačilo za skoraj enako delo, kot ga opravlja socialna oskrbovalka,« so pojasnili na zavodu za oskrbo na domu, ki ga vodi Liljana Batič. Dodali so, da so lani mnogo hitreje našli nadomestni kader, letos pa kadra na trgu dela ni.

Od ministrstva pričakovali več

Po zakonu o osebni asistenci osebni asistent spada v 23. izhodiščni plačni razred, socialni oskrbovalec pa v 19. Če je torej izhodiščna bruto plača za socialne oskrbovalce 892 evrov, je za osebne asistente 1044 evrov. Ob tem v ljubljanskem zavodu za oskrbo na domu opozarjajo, da zakonodaja od socialnih oskrbovalcev zahteva tudi višjo izobrazbo. Medtem ko zakon o osebni asistenci za asistente zahteva kot minimalno izobrazbo dokončano osnovno šolo in šest ur usposabljanja, morajo socialni oskrbovalci imeti končano vsaj srednjo strokovno šolo ali nacionalno poklicno kvalifikacijo in opravljenih 150 ur usposabljanja. Hkrati pa ne gre zanemariti, da morajo socialni oskrbovalci v delovnem času oskrbovati različne uporabnike s celim naborom različnih potreb.

Tako na Mestni občini Ljubljana kot tudi na zavodu zagotavljajo, da že več let ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti opozarjajo na problematiko pomanjkanja kadra v omenjenem zavodu in tudi širše v Sloveniji, ki je očitno posledica predvsem prenizkega plačila. »Glede na pereč položaj na tem področju smo od pristojnega ministrstva pričakovali prioritetno reševanje in učinkovitejši odziv,« so priznali v zavodu. Na pristojnem ministrstvu smo povprašali, kako nameravajo rešiti problematiko na tem področju, vendar na njihove odgovore še vedno čakamo.

Je rešitev povišanje plač socialnim oskrbovalcem?

Na Zavodu za oskrbo na domu Ljubljana opozarjajo, da so »pogoji dela pri oskrbi na domu zelo zahtevni, zato bi bilo pravično in nujno potrebno, da bi zanje uredili (vsaj) enako plačilo kot osebnim asistentom«. Prepričani so tudi, da bi z ureditvijo ustreznega plačila temu kadru dodelili tudi bolj ugleden položaj, saj so trenutno takšna dela v družbi nizko cenjena.

»Glede na trend odliva kadra, ki smo mu priča po sprejetju zakona o osebni asistenci, in zaradi deficitarnosti poklica nas realno skrbi za prihodnost dejavnosti oskrbe na domu kot javne službe. V družbi, kjer je vedno več starejših, ki potrebujejo oskrbo in nego, je neodgovorno slabiti in ovirati dejavnost, ki je starejšim in njihovim družinam v pomoč in oporo,« so bili jasni na zavodu za oskrbo na domu. Poudarili so tudi, da vseh potreb po negi starejših oseb nikakor ne bo mogoče zadovoljiti z neformalnimi oskrbovalci, kot so na primer ženske v družinah, ali z zasebno ponudbo, ker je ta zaradi visokih cen dostopna le peščici oskrbe potrebnih.