Vrhniška občina je na večjega od dveh delov parkirišča P + R, ki je bilo zgrajeno iz evropskih sredstev, dala v najem podjetju Pro karting, ki od četrtega avgusta tam ponuja vožnje z gokarti. Po mnenju ministrstva za infrastrukturo je takšno ravnanje občine nedopustno. Občino je opozorilo, da je z uporabo parkirišča za karting kršila določila iz pogodbe o sofinanciranju, kar so ugotovili s kontrolo na licu mesta, zato so občino pozvali, naj do 7. novembra poskrbi, da bo steza za karting odstranjena.

Projekt parkirišča P + R, ocenjen na nekaj več kot 571.000 evrov, od česar je občina iz kohezijskega sklada dobila dobrih 420.000 evrov, je bil formalno zaključen 14. oktobra leta 2015. Kot so zapisali na ministrstvu, po pravilih kohezijske politike in glede na pogodbo se spremljanje naložbe nadaljuje v petletnem obdobju, ki bo poteklo 14. oktobra prihodnje leto. To pomeni, da do takrat občina na parkirišču ne sme izvajati kakšne druge dejavnosti. »Če občina v predpisanem 30-dnevnem roku ne bo odpravila pomanjkljivosti in tako zagotovila stanja, skladnega s pogodbenimi obveznostmi, bo ministrstvo dolžno od občine terjati neupravičeno prejeta sredstva, skupaj z zamudnimi obrestmi,« so zapisali na ministrstvu. Da bi se to zgodilo, očitno ni bojazni, kajti lastnik podjetja Pro karting Vladimir Stanković nam je zatrdil, da bo stezo odstranil prvega novembra. Da se bo to zgodilo do roka, ki ga je dalo ministrstvo, je potrdil župan Danijel Cukjati.

Parkirišče večinoma sameva

Občina je del parkirišča dala v najem, ker je to pred tem bolj ali manj samevalo. Ko smo jih obiskali pred dnevi dopoldne, v času, ko naj bi bilo parkirišče P + R najbolj zasedeno, je bilo na delu parkirišča, ki je še vedno namenjeno parkiranju, 13 avtomobilov, preostalih 26 prostorov pa je bilo nezasedenih. Na drugem, večjem parkirišču, je bila še vedno postavljena steza, na asfaltu pa so bile vidne sledi gum, ki jih povzročajo gokarti. Tam je na stranke čakal Vladimir Stanković, sicer dirkač in večkratni državni prvak. »Takšna zasedenost parkirišča predstavlja že gnečo. Po navadi so namreč zasedeni le trije ali štirje parkirni prostori,« se je zasmejal, njegove besede pa nam je potrdila študentka Polona Šuligoj, ki se vsak dan s tamkajšnje avtobusne postaje odpravi v Ljubljano. Dejala je, da je po navadi parkiranih »pet, šest, morda osem avtomobilov«. Stanković je dejal, da je v pogodbi, ki jo ima z občino, opredeljeno, da mora zapustiti parkirišče, če pride do zahteve, kakršno je izrazilo ministrstvo. Poleg tega mora zagotoviti 22 parkirnih prostorov, če bi bilo sosednje parkirišče povsem zasedeno.

Neko drugo podjetje, ki se je prav tako zanimalo za najem parkirišča, je že pred postavitvijo steze za gokart ministrstvo prosilo za mnenje. Cukjati je dejal, da je bil odgovor na vprašanje o spremembi namena parkirišča negativen, a da je potem ministrstvo dobilo še vprašanje, če bi lahko postavili nek začasen objekt, za katerega gradbeno dovoljenje ni potrebno in ne bi spreminjali osnovnega namena parkirišča. »Odgovorili so, da to ne bi bilo problematično, ko parkirišče ni zasedeno, predvsem v popoldanskem času in ob koncih tedna,« je dejal Cukjati in dodal, da imajo s parkiriščem več stroškov (6000 do 10.000 evrov na leto) kot koristi.

»V mnenju smo opozorili na dejstvo, da so dodeljena sredstva namenska, ki jih sme upravičenec uporabljati izključno v skladu z razpisnimi pogoji in sklenjeno pogodbo o sofinanciranju,« pa so sporočili z ministrstva za infrastrukturo in pojasnili, da morajo biti parkirišča povsem na voljo vsak delovnik najmanj med šesto in 18. uro.