Novela zakona za uravnoteženje javnih financ, ki jo je DZ sprejel minuli teden, predvideva, da bruto urna postavka za študentsko delo ne bo smela biti nižja od 5,4 evra. Sprememba bruto urne postavke, ki trenutno znaša 4,89 evra, bi začela veljati 1. januarja prihodnje leto.

Veto na zakon, ki ga je DZ sprejel na predlog Levice, je predlagala interesna skupina delodajalcev. Njihovi očitki med drugim letijo na postopek sprejema zakona, ki je bil po besedah državne svetnice Marije Lah "invaliden". Zakon je bil namreč sprejet brez sodelovanja socialnih partnerjev v okviru Ekonomsko-socialnega sveta. Po njenih besedah bi morali opraviti celovito analizo študentskega dela in oceniti dejanske učinke predloga tako na gospodarstvo kot na širšo družbo.

Poleg tega pa zakon po njenih besedah prinaša preveliko podražitev študentskega dela, saj gre za več kot desetodstotno zvišanje. To bi lahko privedlo ne le do zmanjševanja obsega omenjenega dela, temveč tudi do njegove dejanske ukinitve, je posvarila državna svetnica.

V interesni skupini še opozarjajo, da delodajalec plača tudi prispevke za pokojninsko in zdravstveno zavarovanje in poškodbe pri delu, zato je bruto strošek za delodajalca še nekoliko višji. Po besedah Lahove pa je sporna tudi sama podlaga za izračun minimalne urne postavke, ki se enači z minimalno urno postavko delavca z minimalno plačo, čeprav gre za različni ravni usposobljenosti za delo.