Iz Save Re so prek spletnih strani Ljubljanske borze sporočili, da je do prvega odpoklica obveznice - ta je mogoč 7. novembra 2029 - letna obrestna mera nespremenljiva in dosega 3,75 odstotka, kupon pa se izplačuje letno.

Če pa Sava Re ne izkoristi možnosti predčasnega odpoklica, znaša letna obrestna mera po datumu prvega odpoklica 4,683-odstotni pribitek nad trimesečnim Euriborjem, kupon pa se izplačuje četrtletno.

Izdaja obveznic, ki sicer dospejo leta 2039, je po pojasnilih družbe namenjena dobro poučenim vlagateljem in bo uvrščena v trgovanje na Luksemburško borzo.

Izdajo je strukturirala in vodila avstrijska Erste Group, so še razkrili v Savi Re.