Nadzorniki Petrola so v sporočilu, ki so ga objavili na spletnih straneh Ljubljanske borze, tudi zatrdili, da Slovenski državni holding (SDH) ni imel »nikakršnih dodatnih informacij, kot vsi ostali delničarji, o delovanju in aktivnostih nadzornega sveta družbe v zvezi s predčasnim zaključkom mandata nekdanje uprave družbe«.

Ob postopkih za predčasno prekinitev mandata nekdanjim članom uprave Tomažu Berločniku, Igorju Stebernaku in Roku Vodniku se je namreč pojavil sum neenakomerne obveščenosti delničarjev, ker naj bi bil SDH predčasno obveščen o teh postopkih.

»Družba Slovenski državni holding od članov nadzornega sveta ni prejela nikakršnih dodatnih informacij, ki že ne bi bile javno objavljene in torej nikakor ni bila predčasno seznanjena o morebitnih postopkih za predčasno prekinitev mandata nekdanji upravi družbe Petrol,« so zapisali.

Nadzorni svet naftnega trgovca in po prihodkih največje slovenske družbe je v četrtek z upravo sklenil sporazum o odhodu s funkcije. S položaja so se tako poslovili predsednik uprave Berločnik ter člana uprave Vodnik in Stebrnak.

Uprava SDH želi pojasnila

Uprava SDH, ki jo vodi Gabrijel Škof, je danes skladno z vladnim navodilom nadzornemu svetu Petrola poslala poziv, da pojasni razloge za te dogodke. Ob tem je nadzorni svet prosila, naj isti poziv prenese tudi članom nekdanje uprave, ki so sporazumno odšli s položaja.

Uprava SDH je s tem sledila navodilu vlade kot skupščine upravljavca državnega premoženja. Ministrski zbor je na petkovi dopisni seji namreč holding pozval, naj ji do 4. novembra posreduje informacijo v zvezi z zamenjavo članov poslovodstva Petrola.

Vodenje družbe je do imenovanja nove uprave prevzela dosedanja predsednica nadzornega sveta Nada Drobne Popović, nadzorni svet pa je v upravo imenoval še direktorico za strateško obvladovanje stroškov na Petrolu Danijelo Ribarič Selaković. V upravi ostaja delavska direktorica Ika Krevzel Panić.

Uradni razlog za odhod, kot ga je javnosti predstavila tudi Drobne Popovićeva, so razhajanja glede izpolnjevanja strategije družbe.