»Sindikat poštnih delavcev je vprašanja uresničevanja ekonomsko socialnih pravic in interesov iz dela skušal rešiti po mirni poti v okviru socialnega dialoga s Pošto Slovenije,« je sporočil pooblaščenec sindikata Saša Gržinič. Opozoril je, da se Pošta Slovenije »srečuje s težavami tako na področju iskanja zadostnega števila zaposlenih kot na področju ustrezne izbire kadra, zaradi neprivlačnosti delodajalca«. Delo na Pošti Slovenije je, kot pravi, na področju dostave težaško, poteka na prostem in je izpostavljeno različnim nevarnostim. Nekatera dela, ki so povezana z razvrščanjem poštnih pošiljk, so »zahtevna ter potekajo v prisilni drži«, je še dodal. Sindikat je sporočil, da je poslovodstvo Pošte Slovenije v okviru socialnega dialoga v preteklih mesecih zavrnilo predloge sindikata in se o njih ni bilo pripravljeno dogovoriti.

Sindikat zahteva naj Pošta v letu 2020 poveča število zaposlenih, da bo zagotavljala izpolnjevanje obveznosti in normalen obseg opravljenih ur ter prenehala s kršenjem pravic, ki jo zagotavljajo delovnopravna zakonodaja in kolektivne pogodbe ter akti. SPD ocenjuje, da bi morala Pošta Slovenije zaposliti še dodatnih 300 zaposlenih. Zahteva tudi zvišanje plač, boljše obravnavanje zdravja na delovnem mestu ter pogostejše izplačevanje dodatkov za preobremenjenost. Če bo zahtevam ugodeno, bo sindikat stavko preklical.