Današnja pogajanja tako po Gržiničevih besedah niso obrodila sadov, saj obe strani vztrajata pri svojem, predvsem na področju morebitnega dviga plač. "Vodstvo nam glede tega ni bilo pripravljeno ponuditi nič, saj bi se po njihovem predlogu začeli pogovarjati šele naslednje leto, in sicer za leto 2021," je pojasnil Gržinič in dodal, da so pri drugih zahtevah že dosegli načelen kompromis.

Za petek nova pogajanja niso predvidena, usklajevali bodo zgolj navodila za stranke in zaposlene v primeru stavke. Če bo volja na obeh straneh, se bodo po besedah sindikalista morda še zadnjič pred ponedeljkom sestali v soboto. Na odziv vodstva družbe STA sicer še čaka.

Velik del zaposlenih ne more stavkati

"Za zdaj ne eni ne drugi na morebitno stavko še nismo povsem pripravljeni, saj gre za prvo takšno stavko in je precej nejasnosti glede tega tudi v zakonu. Velik del zaposlenih med drugim sploh ne more stavkati," je povedal Gržinič in dodal, da v ponedeljek, tudi če do stavke pride, tega uporabniki večinoma še ne bodo občutili, saj bo moralo biti 99 odstotkov pošiljk razdeljenih. Eden od členov zakona namreč nalaga, da vse, kar so sprejeli pred stavko, mora biti dostavljeno naslovnikom.

Omenjeni sindikat, ki je sicer eden od dveh reprezentativnih na Pošti Slovenije, je stavko za 11. november napovedal že konec oktobra. Za to se je odločil, ker v običajnem socialnem dialogu ni dosegel rešitve ključnih vprašanj.

Sindikat zahteva kadrovsko okrepitev na takšno raven, da bo zagotavljala izpolnjevanje obveznosti in normalen obseg opravljenih ur. Po njegovi oceni bi morala Pošta Slovenije zaposliti še dodatnih 300 ljudi. Poleg tega zahteva dvig plač, saj naj bi bila sedanja višina za deficitarna delovna mesta glede na naravo in pogoje dela bistveno prenizka.

Če bo do stavke prišlo, se bo ta začela v ponedeljek ob polnoči in bo potekala v vseh objektih Pošte Slovenije, na vseh deloviščih oziroma delovnih mestih Pošte in v njenem invalidskem podjetju. Stavke pa ne bo v organizacijski enoti strokovnih služb.