Ampak v teh omaricah so glavni in pogosto tudi edini električni zaščitni elementi v stanovanju, ki električne naprave ščitijo pred udarom električnega toka, požarom in drugimi nevšečnostmi. V primeru kratkega stika, preskoka elektrike na kovinsko ohišje opreme ali celo na naše telo morajo vgrajeni elementi v omari delovati hitro, zanesljivo in nas varovati pred najhujšim. Problem se pojavi pri starejših električnih omaricah, ker elementi v njih niso več zanesljivi, zato se priporoča menjavo vseh električnih razdelilnih omaric, starejših od 25 let.

Dotrajani varnostni elementi

Večina starih omaric ima vgrajene varovalke s talilnimi vložki. Z njimi, če so brezhibni, sicer ni nič narobe, vendar so v praksi pogosto vstavljeni neustrezni talilni vložki, tudi premočni (namesto 16 A denimo 20 A). To pomeni, da zdržijo tolikšen tok in ne varujejo več električne instalacije, ki ni narejena za tolikšne obremenitve. Vložki so pogosto slabo priviti, oksidirani, posledica je (pre)gretje varovalk in žic v omari, kar predstavlja tudi veliko nevarnost za nastanek požara, poleg tega je poraba elektrike večja. Danes se to v glavnem ne dogaja več, ampak v starih časih so ljudje kar sami popravljali varovalke, kar je predstavljalo še dodatno nevarnost.

Samodejne varovalke

Za varovanje so najprimernejše samodejne varovalke (instalacijski odklopniki), ampak tudi te niso večne. Starejše od 25 let so dotrajane in je njihovo delovanje v primeru okvare vprašljivo. Drugi zaščitni elementi, kot so FID, KZS in podobni, pogosto sploh ne delujejo več. Marsikdo se pohvali, da ima zaščitne elemente, ko pa jih na terenu preizkusim, opazim da ne delujejo več in bi uporabnika v primeru dotika stresel električni tok. Tudi še delujoči FID (RCCB) so bili včasih izdelani za precej večje vrednosti kot danes in zato ne ščitijo dovolj pred udarom elektrike. Stare električne omare že kar praviloma ne vsebujejo zaščite pred udarom strele in prenapetostjo, kar pomeni najmanj uničenje elektronskih naprav in LED svetil ob udaru strele v okolico naselja ali v samo naselje.

Zanimivo je, kaj vse vidimo na terenu. Ko električno omaro odprem, sem včasih presenečen, kako je kljub starosti 40 in več let zelo kakovostno in lepo izdelana. Žal pa pogosteje srečam omare, kjer vse dobesedno kliče požar.

Kaj pa števec?

Zadnji razlog za zamenjavo je že sam videz. Pogosto so stare plošče z varovalkami velike in umazane, saj električnih omaric vendarle ne umivamo z vodo in tudi zato zelo kazijo videz prostora.

Pri starejših elektroomarah je pri popolni sanaciji edina ovira števec električne energije, ki je last elektrodistribucijske družbe in posegi vanj niso dovoljeni oziroma so dovoljeni le delavcem elektropodjetja. Prestavitev števca na drugo lokacijo, ki jo določi distributer, je lahko dolgotrajen in drag proces, zato predlagam ohranitev električnega števca in morebitne ure pri dveh tarifah na stari lokaciji, brez posega vanj. Na mesto starih varovalk pa se montira manjšo električno razdelilno omaro z ustreznimi elementi. Danes so te omarice lahko zelo majhne in nevpadljive, lahko so nadometne ali podometne.

Sanacija

Nove elemente se vgradi na letev v omari, tako uporabnik vidi le njihovo čelno stran, ki je lahko tudi pod pokrovom omare. V vsakem primeru je to popolna zaščita tudi pred dotikom delov pod električno napetostjo. Za kompletno električno omaro predlagam montažo glavnega stikala, prenapetostno zaščito in zaščitno diferenčno stikalo (FID). Za temi skupnimi elementi se glede na posamezne preseke kablov in moči končnih porabnikov montira posamezne samodejne varovalke. Glavno stikalo je pomembno zato, ker lahko z njim izklopimo kompletno instalacijo. To je nujno ob različnih delih, priročno tudi pri močnejšem neurju s strelami. Glavno stikalo potrebujete tudi v primeru, če želite celotno hišo priklopiti na zunanji vir elektrike, na primer na električni agregat. Seveda je treba v tem primeru namestiti še dodatno vtičnico, predpogoj za priklop agregata pa je izklop objekta iz omrežja. FID (RCCB) je varnostni element, ki v primeru že zelo majhnega toka na kovinskem ohišju grelnika vode ali kakšne druge naprave izklopi elektriko iz porabnikov. To stori dovolj hitro, da prepreči, da uporabnika poškoduje udar električnega toka. FID je obvezen za instalacije v vlažnih prostorih in tudi pri novih instalacijah. Predpogoj za delovanje diferenčnega stikala FID pa je, da imajo kabli do posameznih porabnikov ozemljitev (PE) in nevtralni vodnik (PE) ločena. Včasih je bilo v praksi dovoljeno ničenje, pri katerem sta oba vodnika združena, vendar se to že dolgo ne uporablja več. Kakršno koli združenje obeh vodnikov – N in PE, lahko tudi samo v vtikaču porabnika onemogoča delovanje FID. Torej ga ne moremo vgraditi oziroma je treba sanirati oziroma zamenjati kable v stanovanju.

Prenapetostna zaščita

Prenapetostna zaščitna naprava v primeru toka strele in prenapetosti v omrežju omeji previsoke vrednosti in s tem zaščiti instalacijo, naprave in ljudi. Tudi za te naprave je predpogoj ozemljitev, vendar tudi v primeru, če nimamo samostojne ozemljitve, priporočamo vgradnjo, ker s tem znižamo previsoko razliko med posameznimi vodniki. Tudi to nam lahko reši elektronske naprave. Ob zaključku del je priporočljiva še meritev kompletne električne instalacije.

In za konec še stroški. Investicija takšne kompletne menjave ni velika, običajno od dobrih 200 evrov navzgor, strošek, ki se vam lahko zelo hitro povrne. Zaradi varovanja različnih električnih naprav in tudi življenj.

RIS – Boris Grmovšek, s. p., zaščita pred udarom strele, svetovanje, načrtovanje, montaža, M: 031 354 440, E: boris.grmovsek@gmail.com