Z nenehnim vlaganjem v povečevanje proizvodnih zmogljivosti in uporabo najsodobnejših tehnologij so dobili status enega tehnološko najnaprednejših proizvajalcev pohištva v Evropi. Visoko kakovost in oblikovno dovršenost svojih izdelkov dosegajo s pomočjo visokih vlaganj v avtomatizacijo in digitalizacijo proizvodnje ter razvoj kompetenc zaposlenih. V zadnjih petih letih so se prihodki podjetja povečali za 75 odstotkov, čisti dobiček pa za 100 odstotkov. V lanskem letu je 445 zaposlenih ustvarilo za več kot 41 milijonov evrov prihodkov.

H kupcem z večjo kupno močjo

Direktor Denis Stepančič, ki je vodenje podjetja prevzel pred dobrim letom in pol, pove, da je pohištvo, ki ga razvijajo in prodajajo, prek njihovih kupcev prisotno na več kot 30 trgih sveta, največ ga je v Nemčiji, Skandinaviji, Veliki Britaniji, Franciji, na Danskem in Nizozemskem. Podjetje se zaveda potenciala rasti in priložnosti za širitev, saj panoga hitro raste in se čedalje bolj usmerja v prestiž ter h kupcem z večjo kupno močjo. Po oddaljenih trgih sicer, pravi direktor, za zdaj ne posegajo, so pa osredotočeni na povečevanje obsega v državah Evropske unije. »Tukaj je veriga najmočnejša, poznamo potrebe kupcev in imamo razvito odlično logistično mrežo, potenciala za rast pa je še veliko,« je dodal Denis Stepančič.

Prva skrb so zaposleni

Družba Podgorje v zadnjih desetih letih izjemno hitro raste. Ob tem raste tudi število zaposlenih, ki so primarna skrb podjetja. »V podjetju velik poudarek namenjamo zaposlenim,« poudari direktor, ki pove, da kader upravljajo in vodijo strateško. »Optimalno kadrovsko strukturo vzpostavljamo in ohranjamo tudi s pomočjo dodatnih izobraževanj, sofinanciranjem izobraževanj ob delu, programi štipendiranja in vajeništva ter s programi za razvoj kompetenc starejših zaposlenih,« ponazori. Inovativno in tehnološko napredno podjetje je močno vpeto v lokalno okolje. »Lokalno smo največji zaposlovalec, hkrati pa tesno sodelujemo s številnimi društvi in centri znanja. Verjamemo v trajnostno poslovanje in rast, ki prinaša koristi tako podjetju in zaposlenim kot tudi lokalni skupnosti, v kateri delujemo,« je sklenil direktor. db