Gre za vodilnega proizvajalca škropilne tehnike v srednji in jugovzhodni Evropi ter edinega slovenskega razvijalca in proizvajalca kompaktnih traktorjev za vinogradništvo in sadjarstvo z lastno blagovno znamko AGT, ki 90 odstotkov lastne proizvodnje izvozi. Direktor podjetja Jan Šinkovec pravi, da je pomoč kmetom za lažje kmetovanje njihovo poslanstvo, zato želijo ostati vodilni proizvajalec kmetijske mehanizacije v srednji in jugovzhodni Evropi. Imajo nekaj več kot 8-odstotni tržni delež, lani pa so ustvarili skoraj 21 milijonov evrov skupnih prihodkov.

Prodajajo po vsem svetu

»Kmetijski stroji Agromehanike so poznani po vsej Evropi,« pove Jan Šinkovec. Družba Agromehanika med celotnimi prihodki ustvari približno 60 odstotkov s prodajo svojih izdelkov in 40 odstotkov s prodajo izdelkov tujih izdelovalcev kmetijskih strojev. Vodstvo se po direktorjevih besedah zaveda, da je zaradi velikosti kmetij in velikosti kmetijskih naprav trg trenutno omejen na Evropo, zato vlagajo veliko energije v prepoznavnost svojih izdelkov. Imajo mrežo prodajno-servisnih centrov po Sloveniji (Kranj, Maribor, Murska Sobota in Brežice). Poleg tega ima podjetje tudi dve hčerinski podjetji: Agromehaniko KFT na Madžarskem in Agromehaniko trgovina na Hrvaškem. Svoje proizvode prodajajo v več kot 30 držav po vsem svetu (vse evropske države, države Afrike, Azije in v Avstralijo).

Znanje prenašajo na nove generacije

Ker že pet desetletij opravljajo dejavnost izdelovanja kmetijskih strojev, je v podjetju akumulirano veliko izkušenj in znanja, ki ga, kot pravi Šinkovec, »uspešno prenašamo na mlajše rodove in je to odlična popotnica za prihodnje uspešno poslovanje«. V zadnjih letih zelo pospešeno optimizirajo delovne procese, saj si želijo, da bi potrebe kmetov izpolnjevali učinkoviteje. »Z zunanjim strokovnjakom smo zasnovali vsakodnevne medoddelčne desetminutne sestanke, ki povečujejo kvaliteto dela,« pove Šinkovec, ki poudari tudi vsakoletni dan odprtih vrat. Obiskovalci si ogledujejo in preizkušajo izdelke ter izmenjuje informacije, ki jim lahko olajšajo kmetovanje, kar je osnovni cilj podjetja. db