V občini Dol pri Ljubljani letos začenjajo projekt Po izboru občanov, s katerim bo občina izvajala participativni proračun. Občani bodo v tem projektu lahko dajali predloge projektov, prav tako pa bodo o predlogih lahko glasovali.

Župan Željko Savič je v pozivu občanom, naj sodelujejo pri projektu, obljubil: »Vaše odločitve o tem, kaj se bo izvedlo, bodo za nas zavezujoče. Obljubljam vam, da bodo prav vsi izglasovani projekti izvedeni v prihodnjem letu in da boste imeli leta 2020 priložnost, da ponovno predlagate in odločate o novih projektih.« Občina je v proračunu zagotovila 120.000 evrov za projekt Po izboru občanov, pri čemer je za vsakega od šestih vaških odborov predvidela po 20.000 evrov.

Občina bo od danes do 30. oktobra zbirala predloge občanov, kaj bi si v svojem vaškem odboru želeli urediti. V tem času bo občina pripravila tudi tri javne predstavitve projekta participativnega proračuna, kjer bodo občani lahko razpravljali o potrebah v svoji okolici in tudi pripravili prve predloge. Vsak predlog morata pripraviti vsaj dva občana s stalnim prebivališčem v posameznem vaškem odboru in morata biti stara vsaj 15 let. Vrednost projekta ne sme biti nižja od 5000 in višja od 20.000 evrov.

Glasovanje 17. novembra

Nato bo posebna občinska komisija med 4. in 8. novembrom ovrednotila projekte, preverila, ali izpolnjujejo vse pogoje, in pripravila seznam projektnih predlogov, o katerih bodo glasovali občani. 17. novembra med 8. in 11. uro ter med 16. in 19. uro bo v vseh šestih vaških odborih potekalo glasovanje o projektnih predlogih. Predčasne volitve pa bodo v sredo, 13. novembra, med 8. in 17. uro na sedežu občine. »Za projekte bo lahko glasoval vsak občan s stalnim bivališčem na posameznem območju vaškega odbora, ki bo na dan glasovanja star vsaj 15 let. Občani bodo glasovali za največ tri projekte s seznama na območju, pri čemer bo vsak občan, ki se bo udeležil volitev, najboljšemu projektnemu predlogu podelil tri točke, drugemu najboljšemu dve točki in tretjemu najboljšemu eno točko,« je napovedala občina. Projekti z največ zbranimi točkami bodo nato izvedeni v prihodnjem letu. vb