Občina Dol pri Ljubljani je pridobila razvojna projekta Park življenja in Čebelja pravljica povezuje, s katerima bodo skušali oživiti vaško jedro, obenem pa ju povezati s selitvijo občinske uprave v isto poslopje. Občina je namreč že pred časom odkupila Rajhovo domačijo, okrog 170-letno stavbo, ki jo obnavljajo. Kot pravi župan Željko Savić, se bo, če bo šlo vse po načrtih, do jeseni ali vsaj do konca leta vanjo preselila občinska uprava, medtem ko bo drugi del stavbe namenjen družbenim dejavnostim, tudi projektoma Park življenja in Čebelja pravljica povezuje.

V okviru Parka življenja bodo med drugim uredili sadno-zeliščni park, izvajali bodo delavnice in organizirali tematska sejma za krepitev podjetniške kulture in ozaveščanje o pomenu lokalne samooskrbe, tudi v sklopu tega projekta pa bodo obnovili del gospodarskega objekta. Manjši del projekta bodo izvedli pri naselju Tunjice v sadovnjaku s 135 drevesi. Vrednost znaša 70.000 evrov, največ bo prispeval evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (dobrih 29.000 evrov), 28.000 evrov bo dodala občina, preostalo pa Turistično društvo Dolsko in Sadjarsko-vrtnarsko društvo Tunjice, ki bosta svoj delež prispevali v naravi.

Več prostora za šolo

Enake vrednosti bo projekt Čebelja pravljica, v katerega bo vključena tudi Čebelarska zveza Slovenije. Tudi v tem primeru bo največ prispeval evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (40.000 evrov), občina bo dodala 17.000 evrov, čebelarska zveza okrog 9000 evrov, preostalo pa Sabina Pirš, s. p., in Čebelarsko društvo Dolsko, ki bo sodelovalo s prostovoljnim delom in materialom. Tudi ta projekt bo potekal na območju Rajhove domačije. Poleg delne prenove bo program v prvi vrsti namenjena slepim in slabovidnim, ki jim bodo prilagodili čebelnjak, naslavlja pa tudi otroke. Postavili bodo čebelnjak s prostorom za počitek po principu apiterapije, ki bo služil za prikaz dela s čebelami, pridobivanja medu, vdihovanja aerosola in ozaveščanje o pomoči čebel. Projekta nameravajo nadaljevati tudi po koncu obeh evropskih operacij.

Po tem nameravajo program nadaljevati s prijavljanjem na razne razpise. Kot pravi župan Željko Savić, bo tako prenovljena Rajhova domačija ves čas v funkciji. »Gre za povezane projekte. Občina je aktivna od ponedeljka do petka, potem je treba ta prostor dati v uporabo ljudem,« je povedal. To bodo storili tako, da bodo popoldanski čas in konci tedna zapolnjeni s programi, ki se jih bodo lahko udeleževali tako lokalni prebivalci kot turisti. V stavbi, v kateri je zdaj občinska uprava, pa bodo po selitvi občinske uprave delovale zdravnica, referenčna sestra in knjižnica. S tem bodo na sedanji lokaciji knjižnice pridobili prostor za dva oddelka osnovne šole, ki se srečuje s precejšnjo prostorsko stisko.