Prvotno kot del Studia Moderna Holdinga je leta 2017 postala del skupine M+, največjega ponudnika BPO-storitev v regiji, ki je v novem partnerstvu z Linea Directo prepoznala priložnost za širitev v Slovenijo. »Nakup je bil strateški. V M+ so prepoznali številne prednosti družbe, med drugim visoko ciljno naravnano kulturo in edinstvene kompetence na področju telemarketinga kot tudi pomembno pozicijo podjetja na italijanskem trgu, kar so pomembni sinergijski dejavniki za integracijo družbe Linea Directa v skupino M+,« pove direktor Ivan Posavec. Odločitev se je izkazala za pravilno, saj je podjetje samo v lanskem letu ustvarilo 7,5 milijona evrov prihodkov, na ravni skupine pa 45 milijonov evrov.

Prevzem kot priložnost za rast zaposlenih

Ker je Linea Directa zdaj del večje skupine, ni odvisna od zunanjih podizvajalcev, dodatne priložnosti pa ji ponuja sodelovanje s sestrskimi podjetji, ki lahko skupaj in znotraj skupine ponujajo kakovostne, celostne storitve na enem mestu. Prevzem podjetja jih je naučil pomembnega zavedanja, da zaupaš svojim ljudem, pravi direktor Ivan Posavec. Prevzem podjetja so izpeljali interno s pomočjo zaposlenih v Linea Directi, in obenem tudi prestrukturirali delovna mesta, ki so skladnejša z znanjem in kompetencami zaposlenih, podjetje pa je še bolj izrazito globalno usmerjeno. Od prevzema se število zaposlenih konstantno povečuje. Ker ponujajo kompleksnejše in celovitejše storitve, želijo zaposlene uvajati dolgoročno. Podjetje je, kot pravi Posavec, ponosno, da so bili zaposleni pripravljeni na spremembe in so svoje široko znanje prilagodili novim vlogam. »Ti zaposleni imajo še danes različno znanje in se odlično dopolnjujejo,« ponazori. Ker gre za globalno podjetje, se srečujejo z različnimi kulturami in pristopi, a vrednote direktorja in podjetja so jasne. »Enakost spolov, enake plače in enake priložnosti za vse sodelavce so ključna načela,« pove direktor.

Tudi v odnosu do družbene odgovornosti štejejo dejanja

Podjetje ni velik onesnaževalec okolja, a obenem aktivno dela za energetsko učinkovitost. Zaveda se svoje družbene odgovornosti in odnosa s skupnostjo, v kateri deluje, zato načrtno sodeluje z Rdečim križem, podpira rejniške domove itd. V podjetju imajo radi dejanja, zato so se odločili, da namesto poslovnih daril donirajo sredstva v dobrodelne namene, k temu pa spodbujajo tudi svoje partnerje. db