V teh dneh se v Kranju dogajajo zametki spremenjene občinske stanovanjske politike. Mestni svetniki so tako na zadnji seji potrdili občinski nakup hiše v starem mestnem jedru. »S tem je občina dobila pomembne nepremičnine, ki jih bomo porabili za reševanje stanovanjskih problemov občanov,« je nakup komentiral župan MO Kranj Matjaž Rakovec in dodal, da bodo ob hiši uredili tudi sprehajalno pot ob kanjonu reke Kokre. Prav tako so svetniki soglašali s prodajo občinskega stanovanja dosedanjemu najemniku.

»Mestna občina Kranj ima v lasti okoli 400 stanovanj. Kar nekaj denarja se nabere od najemnin, dodatnega pa naj bi dobili od prodaje občinskih stanovanj dolgoletnim najemnikom, ki so zainteresirani za nakup,« opisuje Rakovec. Z zbranim denarjem nameravajo na podoben način, kot so to storili s hišo v starem mestnem jedru, kupiti nepremičnine, ki bi jih dali v najem mladim družinam. »Intenzivno se bomo vključili v obnovo starega mestnega jedra, kamor želimo naseliti mlade družine, s čimer ga bomo na neki način tudi oživili,« je povedal župan.

Prav zato so mestni svetniki na zadnji seji med drugim sprejeli tudi osnutek odloka o ustanovitvi proračunskega stanovanjskega sklada Mestne občine Kranj. Veljavni odlok je bil leta 2002 sprejet na podlagi takrat veljavnega zakona o javnih financah. Sprejetje novega odloka je bilo potrebno zaradi uskladitve z veljavno zakonodajo, so sporočili iz kabineta župana. Namen sklada je ločeno vodenje prejemkov in izdatkov na stanovanjskem področju in uresničevanje ukrepov občinske stanovanjske politike.