Po tem, ko je 22 od 24 družinskih zdravnikov v kranjskem zdravstvenem domu preklicalo odpovedi, se v občinah, ki jih pokriva ta zdravstveni dom, skupaj z vodstvom te ustanove skušajo dogovoriti za čim ugodnejše razmere za življenje in delo obstoječih in prihajajočih zdravnikov. Tako je župan MO Kranj Matjaž Rakovec napovedal, da bodo na občini pripravili nov akt, s katerim bodo lahko oddali službena stanovanja v najem za posebne primere. Predvsem takrat, ko v javnih zavodih, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je občina, zaradi pomanjkanja strokovnega kadra ni možno v celoti izvajati programa posebnega družbenega pomena in javne službe. Tako bi bili upravičenci do stanovanj lahko tudi zdravniki, če zaradi njihovega pomanjkanja ne bi mogli zagotoviti zdravstvenih storitev.

Občinska stanovanja s tržno najemnino

Kranjskih družinskih zdravnikov, ki so zaposleni v zdravstvenem domu, sicer stanovanjske stiske ne pestijo, pravi direktorica Lilijana Gantar Žura, dr. med. »Nihče ni prišel do mene s stanovanjskim problemom,« je povedala. A na občini pravijo, da gre za rešitev, zazrto v prihodnost. »Med dialogom s predstavniki zdravnikov smo prišli do ideje, da bi na pridobivanje zdravnikov iz drugih krajev oziroma iz tujine lahko pomembno vplival rešen stanovanjski problem. V MO Kranj si namreč aktivno prizadevamo, da bodo imeli naši občani in ostali uporabniki ZD Kranj tudi v prihodnje ustrezno zdravstveno oskrbo,« so nam pojasnili na občini. »Predvidevamo, da bo akt stopil v veljavo do konca letošnjega leta, če ga bo mestni svet podprl. Stanovanja pa bodo na voljo po njegovi uveljavitvi,« so še dodali. Eno takšno stanovanje, veliko slabih 79 kvadratnih metrov, ima občina že na voljo, po postopku, ki bo določen v omenjenem aktu, pa bi ga zdravniku oddali po veljavni tržni najemnini 510,90 evra na mesec. Neprofitna najemnina bi zanj veljala zgolj, če bi za to izpolnjeval pogoje, so nam še pojasnili.

Popoldne bi delali samo enkrat na teden

Tovrstnih stanovanj v drugih občinah, denimo v Naklem, nimajo na voljo. »Smo se pa župani na srečanju z zdravniki in vodstvom zdravstvenega doma strinjali, da mladim zdravnikom, ki imajo družine, na druge načine omogočimo boljše delovne pogoje,« je pojasnil župan občine Naklo Ivan Meglič. To potrjuje tudi direktorica zdravstvenega doma Lilijana Gantar Žura. »Popoldanski delovni čas je neprijazen do družin, če upoštevamo, da zdravniki opravljajo še dnevna in nočna dežurstva trikrat ali štirikrat mesečno. Poleg tega delovnik popoldan ne pomeni do 16. ali 17. ure, temveč do 20. ure v ordinaciji, temu pa pogosto sledijo še hišni obiski bolnikov.« Zato v zdravstvenem domu predlagajo, da bi popoldansko delo v vsaki ambulanti opravljali samo enkrat na teden. »Zdravnika večinoma obiščejo bolni aktivni občani, ki so zaradi bolezni na bolniškem dopustu. Izdaja napotnic in druge storitve so v manjšini, kar pa bi se dalo urediti enkrat tedensko popoldne ali ostale dneve v jutranjih urah, saj delo začnemo že ob 6.30,« opozarja direktorica.

Na zadnjem srečanju z zdravniki so se župani s takšnim predlogom strinjali, pravi Meglič. »Pogovarjali smo se o enoletnem poskusnem režimu.« Po njegovih besedah so se nekateri bolniki v njihovi občini odločili, da bodo zdravnika raje obiskovali v tržiškem zdravstvenem domu. »Za nekatere občane je ta celo bližje od kranjskega,« pravi Meglič. Direktor tržiškega zdravstvenega doma prim. dr. Iztok Tomazin, dr. med., pojasnjuje, da paciente pri njih sprejema le še ena družinska zdravnica, ki pa bo kmalu dosegla normativ. »Trenutno tudi mi potrebujemo vsaj še eno družinsko ambulanto oziroma zdravnika,« opozarja.