»Naša dodana vrednost je koncentrirano znanje na področju avtomatizacije in robotizacije varjenja,« povzame direktor Renato Pahor. Že jeseni 2017 je podjetje napovedalo vsaj 20-odstotno letno rast prihodkov, predvsem iz avtomatizacije in robotizacije, na vsaj 10 milijonov v naslednjih petih letih. Temu cilju se približujejo, lani so ustvarili 8,2 milijona prihodkov, obenem pa dosegajo tudi nadpovprečno in rastočo dodano vrednost na zaposlenega, ki je v letu 2018 znašala 68.000 evrov na zaposlenega.

Gonilna sila uspeha je razvoj

»Ker je vsak izdelek avtomatizacije ali robotizacije unikaten, so vsi projektni procesi vsakega naročila zastavljeni v stalno sodelovanje in iskanje inovativnih tehnoloških rešitev,« pove Pahor in pojasni, da kupci iščejo njihove varilne rešitve, ko je obseg njihovega dela večji in je ročno delo predrago ali pa ko se zahteva standardna in višja kakovost varjenja, ki ni dosegljiva z ročnim postopkom. Takrat nastopijo oni. Gre za ekipo vrhunskih strokovnjakov, ki imajo največ znanja in kompetenc v ustvarjanju avtomatov in robotov za adaptivno varjenje (kot rezultat specializacije) v Sloveniji. »Še posebno smo vrhunski v obločnem varjenju,« pojasni direktor Pahor in doda, da so razvili in vzdržujejo več delujočih robotov z adaptivnim varjenjem v Sloveniji, prav tako je v razvojni fazi tudi lasersko rezanje.

Prodajnih potencialov je ogromno

Zadnja leta se je podjetje uveljavilo na Madžarskem ter v Avstriji in na Hrvaškem, trenutno pa največ naročil za avtomate in robote prejemajo od domačih podjetij. Med kupci je veliko večinskih izvoznikov, tudi v avtomobilski industriji, kjer se informacije o napredku na področju avtomatizacije in robotizacije dodatno ščitijo, kar spoštujejo tudi sami. Priložnosti jim, kot ugotavlja Pahor, ne bo zmanjkalo. »Kljub specializacijam adaptivnega varjenja in laserskega varjenja in rezanja je prodajnih potencialov ogromno, saj avtomatizacija in robotizacija vse hitreje prodirata v vse pore gospodarstva in življenja,« pravi. db